ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'aposta de l'Hospital Sant Joan de Déu per la medicina transfronterera

Casos d'empresa   Hospital Sant Joan de Déu

La transformació d'aquesta institució sanitària innovadora, especialitzada en infants, adolescents i dones; protagonitza un dels exemples paradigmàtics de l'aportació dels clústers com a eines per a la competitivitat empresarial. La seva aposta per la medicina transfronterera ha implicat un canvi de funcionament reeixit en tots els àmbits de l'hospital.

En un context condicionat per les restriccions pressupostàries i la baixada de la natalitat, l'Hospital impulsava un pla estratègic per posicionar-se al món com a referent en medicina transfronterera, sobretot pel que fa a natalitat i medicina infantil d'alta complexitat.

L'Hospital Sant Joan de Deú és membre del Kid's Cluster i Clúster de Salut Mental i ha passat per un procés de canvi d'estratègia empresarial per ser més competitiu. Un cas presentat el 2015 (document .PDF) i que al 2019 s'ha treballat en els Workshops de canvi estratègic en clústers organitzats per ACCIÓ.

En aquest vídeo, el Doctor Manuel del Castillo, director gerent de l'Hospital; exposa els motius que van impulsar la transformació i com aquesta s'ha dut a terme amb resultats positius. Al seu torn, el professor de direcció comercial de l'IESE, José Luis Nueno, n'extreu les principals conclusions acadèmiques.

Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la medicina transfronterera és el terme que s'utilitza per descriure la pràctica de viatjar a un lloc de residència per rebre tractament mèdic, compatibilitzant l'estada amb el desenvolupament d'activitats pròpies del turista a l'ús.

El potencial per al turisme internacional de Barcelona, juntament amb una de les ofertes més completes i avançades en la salut pública de tot Espanya, fa d'aquesta ciutat i la seva zona d'influència un dels pols més atractius per a la medicina transfronterera.

L'any 2004, l’Hospital Sant Joan de Déu va desenvolupar un pla estratègic amb l'objectiu de convertir-se en un centre d'excel·lència i de referència nacional. L'any 2011 va decidir obrir l'oferta a pacients internacionals amb malalties pediàtriques més complexes, sense perdre la seva funció d'hospital de proximitat.

Recupera el cas empresarial presentat l'any 2015 (document .PDF) i no et perdis el vídeo amb les reflexions més interessants!

Serveis relacionats

Troba el teu clúster

El clúster és l'espai on reforçar la competitivitat de l'empresa

Pàgines relacionades