Áreas, innovar per adaptar-se en un mercat ràpid i exigent