Bluephage, els vigilants de la qualitat de l’aigua