Cal treballar de manera autocrítica per satisfer les necessitats del mercat