CT Solutions Group, garantir la continuïtat digital en els processos industrials