ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El negoci internacional de l'energia hidràulica

Casos d'empresa   Salvador Reina Calderón

El negoci internacional de l'energia hidràulica

El negoci internacional de l'energia hidràulica

Per què Energy Resources aposta per les centrals hidroelèctriques?

Energy Resources va començar a construir i explotar minicentrals hidroelèctriques pels volts del 1985, per la possibilitat d'obtenir concessions en territori nacional en aquell moment i per l'ampli coneixement del sector per part dels responsables del projecte.

Una aposta per una energia provada i duradora però que continua innovant, com?

Les solucions telemàtiques i les noves tecnologies han facilitat el control del funcionament i l'anàlisi de cada planta en temps real, però cal tenir en compte que aquesta indústria té 150 anys d'història. Durant tots aquests anys han aparegut materials i dissenys que en milloren el rendiment, però l'essència és la mateixa.

El marc legal és un aspecte clau en l'expansió de les empreses dedicades a l'energia hidràulica. Com ha evolucionat?

Les possibilitats de noves concessions són cada cop més escasses i qualsevol canvi en el terreny és molt complicat de dur a terme sense afectar el medi ambient, la demografia o el patrimoni cultural del territori.

Si no hi ha expectatives de noves concessions, com es planteja l'expansió?

A partir de la internacionalització. Al territori espanyol els estiatges són més aviat escassos, però hi ha països on els recursos hidrogràfics tenen molt potencial i on encara hi ha molt espai per desenvolupar nous projectes en energia hidràulica, com ara Mèxic (on ja treballa Energy Resources), el Brasil, l'Índia o alguns països de l'Est d'Europa.

Quina és la posició de l'energia hidràulica en el total estatal de producció i consum energètics?

Al mercat elèctric coincideixen la producció i el consum; pràcticament es produeix "sobre comanda". Per això les dades de producció poden assimilar-se a les de consum. Aproximadament, la generació hidràulica proporciona entre un 6 i un 9% del total.

No obstant això, la competència existeix al mercat organitzat, amb les ofertes de preu per l’energia que produeix cada productor en oferir-la al pool per cobrir la demanda de cada dia.

Com es pot veure a la informació següent, hom pot apreciar l'increment entre aquests dos anys de les energies renovables.

Producció d'energia primària durant l'any 2007 Font: Instituto Nacional de Estadística, Carbó: 21%, Petroli: 0,54%, Gas natural: 0,06%, Hidràulica: 8,78%, Nuclear: 53,86%, Eòlica i solar: 9,08%, Biomassa i residus: 5,69%.

Cobertura de la demanda d'electricitat durant l'any 2009, Carbó: 18,4%, Fuel i gas: 3,1%, Gas natural: 23,8%, (cicles combinats) Hidràulica: 6%, Nuclear: 20,6%, Règim especial: 24,8% (eòlica, fotovoltaica, biomassa, etc.).

Com es preveu que evolucioni aquesta distribució?

Fins ara els índexs de creixement de consum energètic han estat molt alts, i s'ha estat responent al creixement de la demanda produint més energia amb fonts renovables, en bona part, i amb centrals de cicle combinat.

L'impacte de la crisi actual n'està fent baixar el consum. Caldrà veure l'efecte que tindrà això a mitjà termini.

Actualment l'objectiu és reduir la dependència de les fonts d'energia fòssils. En el futur és probable que es reobri el debat sobre la conveniència de l'energia nuclear.

Mentre els compromisos mediambientals com el protocol de Kyoto continuïn vius, el futur de les energies renovables està garantit. Si s'eliminen els incentius i l'energia renovable competeix en el mercat lliure, en preu amb la fòssil, la nuclear, etc., el sector s'hi haurà d'adaptar; haurà de buscar una major eficiència per mantenir la competitivitat.

Així, sense l'actual protocol de Kyoto, quines fonts d'energia podrien ser rendibles?

Les explotacions hidràuliques tenen un cost de manteniment baix si es compara amb d'altres tecnologies i hi ha poques oportunitats de reduir costos. Altres tipus d'energia renovable necessiten inversió constant, com en el cas del temps de vida útil de les plaques fotovoltaiques o la constant aparició de maquinària i tecnologia més rendibles en el cas dels molins de vent.

Fins a quin punt el canvi climàtic pot afectar el desenvolupament i l'extensió de l'energia hidràulica?

Afectarà les condicions meteorològiques i els aprofitaments dels recursos naturals, si bé no se'n coneix encara l'abast, i pot ser que no totes les conseqüències siguin negatives des del punt de vista energètic.

El 2006 Energy Resources va entrar al negoci immobiliari. Com evolucionen les pràctiques de construcció sostenible?

Objectivament, les ordenances municipals per a la construcció ja incorporen elements que compleixen requisits d'eficiència energètica. La legislació és molt clara i força exigent, i s'està aplicant amb èxit.

Idees Força

L'experiència, el coneixement i l'especialització de l'equip responsable són la clau de volta que explica l'èxit de la companyia.

El futur de l'energia renovable és prometedor, però després del protocol de Kyoto s'haurà d'adaptar per ser competitiva en un mercat lliure.

El canvi climàtic afectarà les condicions meteorològiques i els aprofitaments dels recursos naturals.

En l'àmbit de la construcció, la legislació sobre eficiència energètica és clara i força exigent, i s'està aplicant.