ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El sistema de construcció d'edificis més sostenible

Casos d'empresa   ARQUIMA

ARQUIMA és una empresa familiar de Sant Andreu de la Barca que es dedica a la construcció modular de tot tipus d'edificis. Ofereix una alternativa sostenible a la construcció d'edificis, respectuosa amb el medi ambient i energèticament eficient.

Imatge

Arquima construeix edificis sostenibles i eficients, mitjançant nous sistemes de climatització, ventilació i generació, per tal d’oferir habitatges cada cop més eficients i amb menys despesa energètica. Aquest fet permet disposar d’un estalvi en calefacció del 90%.

El material del segle XIX era el ferro, al s. XX el formigó i al s. XXI és la fusta. El seu ús com a material predilecte de fabricació ofereix diverses avantatges en forma d’estalvi, per una banda d’emissions de CO2, i per l’altra de cost energètic en la transformació del material, des que s’extreu de l’arbre fins que es construeix la travessa.

L’empresa només compra fusta de boscos gestionats de manera sostenible principalment a països com Àustria o França. Tot i que disposem d’un 60% del territori ocupat per boscos, al nostre país hi ha molt poca cultura de la fusta, principalment pel desconeixement de les seves aplicacions pràctiques. Aposta per la fabricació en 2D, per l’estalvi d’aire respecte la fabricació en 3D i la seva agilitat de transport arreu del món. Aquest sistema permet elaborar els mòduls de parets o de sostres que surten del taller perfectament acabades.

Cada projecte es fa a mida. L’empresa utilitza un software específic per dibuixar les peces que s’han de tallar. El període de construcció estimat d’una casa de fusta de 200 m2 és de 3-4 mesos, des que es comença a fabricar al taller fins que es lliuren les claus. El proper repte que es planteja Arquima és el d’esdevenir una empresa exportadora de referència mundial per la innovació contínua en els seus sistemes constructius modulars.

Idees Força

Arquima aposta pel mínim impacte ecològic. Utilitza materials sostenibles per a la fabricació, com la fusta, pel seu baix impacte de CO2, i fabrica edificis de consum energètic nul (ZEB) o gairebé nul (NZEB).

Un dels seus avantatges és la prefabricació, que permet controlar íntegrament el procés i assegurar la màxima qualitat del producte acabat.

Un altre fet que els fa molt competitius és l’estalvi de temps en el muntatge de l’obra, que incideix directament en l’entorn, minimitzant les molèsties pels veïns i reduint els talls de trànsit.

El seu procés d’innovació es basa en la millora continua de productes i processos industrials amb personal propi i subcontractat.