ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

És clau trobar els socis més adequats per a cada licitació

Casos d'empresa   Everis

Everis és una consultora multinacional que ofereix solucions de negoci, estratègia i desenvolupament i manteniment d'aplicacions tecnològiques.

La companyia, que ja ha aconseguit l'adjudicació de diferents projectes d'institucions europees, ha obert una oficina a Brussel·les.

Oscar Abril, soci director de l'Àrea d'Institucions Europees d'Everis, explica què és el que cal per entrar en aquest mercat complex però estable i prometedor.

Com sorgeix l'aposta per l'expansió internacional?

Des del començament d'Everis, l'any 1996, sempre hem tingut una preocupació constant per l'expansió internacional. Això ens ha permès obrir oficines a Amèrica Llatina, Itàlia, Portugal i, des d'aquest any, també estem presents a Bèlgica. Actualment, estem elaborant un nou pla estratègic que té com un dels pilars principals posar èmfasi a l'expansió geogràfica per Europa i pel mercat anglosaxó.

Quan s'inicia Everis en l'àmbit de les licitacions europees?

L'any 2002 vam començar amb projectes finançats d'R+D dins dels Programes Marc, i el 2004 ja vam treballar directament amb una agència europea, concretament amb l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI), situada a Alacant. Arran de l'adjudicació d'aquest primer contracte, vam invertir temps a conèixer en profunditat el negoci de les institucions europees més enllà de l'àmbit nacional. I el que, definitivament, va fer decidir-nos va ser veure que hi havia molt poca participació d'empreses catalanes i espanyoles i, per tant, que havia arribat l'hora de començar a fer els deures.

Quins són els avantatges de treballar amb institucions europees?

Normalment, els contractes són per volums molt elevats i com que són de llarga durada donen molta estabilitat. A més, crec que a Catalunya tenim molt bona matèria primera al sector TIC i el fet de participar en aquests projectes pot ser alhora un procés enriquidor per a les nostres capacitats internacionals.

Com valora la seva participació en contractes públics europeus?

Ha estat un procés d'aprenentatge durant el qual hem hagut de tenir molta disciplina i constància. El de les Institucions Europees és un mercat de contractació molt madur i amb molta competència. Els mecanismes de contractació són més complexos i llargs que els habituals al sector públic català o espanyol.

En els primers contractes que vam presentar a Brussel·les vam cometre errors molt bàsics, vistos ara amb una perspectiva de molta més experiència. Això ens va fer repensar la manera com estàvem abordant aquestes oportunitats de negoci. Vam crear una unitat especialitzada en Contractació Pública Europea i vam reforçar els nostres equips fent èmfasi en les capacitats de treball en entorns multiculturals.

En l'àmbit europeu, quin projecte ha significat un èxit més destacat en la trajectòria d'Everis?

El primer èxit destacable va ésser l'adjudicació d'un contracte directament a Bèlgica, concretament a la Direcció General d'Educació i Cultura. En tot cas, hi ha dos aspectes que han contribuït a l'èxit: la professionalització dels mecanismes de licitació interns, que ens ha permès abordar les ofertes amb molta més qualitat; i la constància per trobar en cada moment els partners més adequats per presentar-nos a les licitacions. Aquest darrer punt ens ha permès complementar l'oferta de serveis i la capacitat d'execució local per a prestar-los.

Quines necessitats específiques plantegen les licitacions europees?

A altres països europeus pràcticament tothom parla i escriu molt bé l'anglès, i això a Catalunya encara són deures que hem de fer. A part d'això, els contractes a les Institucions Europees poden cobrir molts tipus de serveis diferents que una sola empresa, per molt gran que sigui, no pot abordar. És molt important i quasi d'obligat compliment saber trobar els socis adequats per licitar conjuntament.

Quins consells donaria a altres empeses catalanes interessades en el mercat de la contractació pública internacional?

Els diria dues coses: en primer lloc, que siguin molt selectius en les oportunitats de negoci a les quals es presenten, que estiguin alineades amb el negoci principal de l'empresa. En segon lloc, que no "reinventin la roda" i es suportin en els recursos que proporciona el Govern català mitjançant ACC1Ó i en altres companyies tractores com nosaltres de cara a abordar el seu procés d'internacionalització.

Quines són les expectatives de futur d'Everis en aquest àmbit?

El nostre objectiu en els propers quatre anys és constituir-nos en una companyia de referència en l'àmbit de les institucions europees i que això ens doni l'oportunitat d'executar bona part dels projectes tant amb recursos d'Everis a Catalunya com amb d'altres empreses que es vulguin apuntar amb nosaltres a aquesta aventura. També volem aprofitar la presència a Brussel·les per treballar al sector privat del país, com ara la banca i les telecomunicacions, que és on, tradicionalment, Everis té més volum de negoci.

Idees Força

El mercat de les Institucions Europees és un mercat de contractació molt madur i amb molta competència. Els contractes són per volums molt elevats i com que són de llarga durada donen molta estabilitat.

La professionalització dels mecanismes de licitació interns ens ha permès abordar les ofertes amb molta més qualitat.

És clau trobar en cada moment els partners més adequats per presentar-se a les licitacions.

És important ser molt selectius a l'hora de presentar-se a una oportunitat, prioritzant el criteri que estigui alineat amb el negoci principal de l'empresa.