És clau trobar els socis més adequats per a cada licitació