Flax & Kale, fent de l'alimentació un motor de canvi