Relats, conduir la transformació de la mà del clúster