Sensofar, com abandonar la dependència d’un client