ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tecnologia al servei del sòl

Casos d'empresa   isardSAT

L'empresa isardSAT, arran dels treballs d'investigació desenvolupats en el transcurs del projecte SMOScat (en curs des del 2010), va identificar una línia de treball en el camp de la mesura de la humitat del sòl amb dades de satèl·lit, i va establir uns potents vincles amb un dels centres de recerca capdavanters en aquesta àrea, el CESBIO, per a poder desenvolupar-la.

Imatge

isardSAT és una empresa d’R+D proveïdora de serveis i solucions dins del camp de l’Observació de la Terra. Porten a terme tant projectes que requereixen el coneixement del sistema, típicament liderat per enginyers, com projectes que requereixen d’un coneixement més profund del producte final, normalment liderat per científics.

Les agències de reg modernes es basen en mesuraments d'humitat del sòl a la zona arrel in situ per detectar l'aparició d'estrès hídric dels cultius i per activar el reg. No obstant això, aquests mesuraments són costosos, no estan disponibles en àrees extenses i no sempre són representatius a escala de camp. La teledetecció és una tècnica rendible per al mapatge i monitoratge d'àrees àmplies i s'ha explorat en diversos projectes de reg finançats europeus com IRRIMED (5è FP), Pleiades (6è FP) i SIRIUS (7è PM). No obstant això, cap dels projectes esmentats es basa en una mesura directa de la humitat del sòl. De fet, un algoritme de detecció a distància operativa, dedicat al monitoratge de la humitat del sòl a la zona de l'arrel de l'escala de parcel·la, encara no s’ha desenvolupat.

isardSAT es constitueix l’any 2006 a Barcelona amb la missió de millorar el coneixement del planeta Terra. L’objectiu és ser una empresa líder en teledetecció en microones passives i actives, i ser un soci preferent dins del camp de recerca en l’Observació de la Terra. Per assolir aquest objectiu, isardSAT desenvolupa projectes científics i d’enginyeria.

Des de l’abril del 2013 també estan presents a Guildford (Regne Unit), concretament al Surrey Research Park. El fet de ser membre del Surrey Space Incubator ha permès que l’empresa creixés ràpidament, de tal forma que actualment acull a l’equip líder en la implementació dels algoritmes i el desenvolupament de processadors, integrat per investigadors.

A l’agost del mateix any van obrir oficines a Warszawa (Polònia). 2 anys més tard, al març del 2015, l’empresa va canviar de seu al Pomeranian Science and Technology Park a Gdynia. Des d’allà es lidera la recerca en estudis de corrents de l’oceà basats en altimetria.

En dos preguntes:

Com innova isardSAT?

La nostra innovació proposa una solució d'avantguarda a la necessitat de la zona radicular d'humitat del sòl en el camp escala per a la gestió del reg. Es basa en un algoritme innovador i operatiu que permetrà per primera vegada:

  • Cartografiar la zona de les arrels d'humitat del sòl sobre una base diària a l’escala del terreny
  • Avaluar quantitativament els diferents components del balanç hídric de l’escala del terreny a partir de dades de teledetecció de sensors múltiples fàcilment disponibles

Sol o acompanyat?

Acompanyat amb el CESBIO, un centre d’investigació de Toulouse, que té com a objectiu contribuir a l'avanç del coneixement sobre el funcionament de les superfícies continentals i les seves interaccions amb el clima i l'home. Això depèn en gran mesura de les dades de satèl·lit. Per tant, no només desenvolupa models explicatius, sinó que també és capaç de proporcionar escenaris d'evolució d'aquestes superfícies i les seves propietats segons les pressions a les que s’enfrontin.

Amb el suport d'ACCIÓ

isardSAT ha aconseguit un ajut europeu d'enorme prestigi per a una entitat que fa recerca: el lideratge d'una RISE-MSC de l'Horitzó 2020 (molt rarament es concedeix a projectes liderats per pimes) que consisteix en subvencionar l'intercanvi de personal investigador entre centres de recerca sota un projecte comú, el projecte REC.

El projecte REC està desenvolupant un sistema que estimi la humitat del sòl a la profunditat de les arrels, diària, a escala de parcel·la agrària, per a la gestió de la irrigació. També estudia l'impacte de l'ús de l'aigua, realitzant aquesta estimació amb múltiples sensors d'observació remota.

Idees Força

isardSAT és una empresa d’R+D proveïdora de serveis i solucions dins del camp de l’Observació de la Terra.

La seva missió és millorar el coneixement del planeta Terra a través de la teledetecció.

Punt clau: desenvolupament pioner d’un algoritme de detecció a distància que permet el monitoratge de la humitat del sòl a la zona de l'arrel de l'escala de parcel·la.

Pàgines relacionades