Tracktio, els dispositius que monitoritzen les plantes industrials