ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Un mercat global per a productes especialitzats

Casos d'empresa   Gem-Med

Gem-Med és una empresa de telemedicina innovadora a escala internacional per la seva especialització en electrocardiografies en xarxa: aparells ultra portables que poden treballar a través d'Internet i molt fàcilment integrables en qualsevol hospital.

Per altra banda, també ofereix el servei de lectura de cardiografies a través de la xarxa d'un equip de cardiòlegs del més alt nivell per a empreses que fan recerca i d'altres de prevenció de riscos laborals.

Idees Força

L'especialització del producte fa que hagin d'actuar en un mercat global, i això passa per la recerca i la innovació. L'estratègia per poder-ho fer és la participació en projectes col·laboratius europeus i en consorcis com els del 7è Programa Marc.

Des dels inicis, Gem-Med va presentar una proposta de projecte europeu amb l'ajuda d'un consultor extern que, finalment, no va ser seleccionada. Això va fer adonar l'empresa de la necessitat de la figura d'un gestor amb determinades competències, com ara uns coneixements tecnològics suficients per entendre i manejar una proposta d'aquest tipus, i un elevat domini de l'anglès, imprescindible quan estàs en aquest nivell internacional.

A Gem-Med, com a PIME, els recursos són limitats. Això vol dir que els projectes als que es presenten han tenir el valor afegit d'aportar-los un nou know-how que després els ajudi a desenvolupar nous productes i serveis. L'estratègia de Gem-Med és la d'envoltar-se de partners propers a la telecardiologia, de manera que més enllà de participar en projectes europeus, es pugui estendre l'activitat comercial.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades