ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Cooperació empresarial internacional en projectes de l'àmbit del medi ambient

Casos d'empresa   Agrupcat, Ecc21, Grup H20 i ByH7

Quatre experiències catalanes de col·laboració empresarial per a la internacionalització en l'àmbit del medi ambient, que ens mostren com és possible aprofitar sinergies i agafar escala per guanyar projectes i concursos en aquells mercats al món on la demanda està creixent.

Imatge

Agrupcat

AgrupCat està formada per tres empreses (Lavola, Twentic i Domènec Xicota). L'entitat promotora és l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris.

El model de negoci d'AgrupCat consisteix a donar serveis d'assistència tècnica per a la sostenibilitat amb temàtiques tant econòmiques, com socials i ambientals al mercat internacional. Aquests serveis es canalitzen a través de projectes en l'àmbit de l' urbanisme, l'energia i de les estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic i incorporen, de manera transversal, una vessant de comunicació per facilitar la conscienciació dels agents locals (aportació de Lavola). Es tracta de crear models amb una base tecnològica i digital significativa (aportació de Twentic) que permetin generar productes estàndard fàcilment exportables i que no requereixin una intervenció directa "in situ" dels tècnics. Aquests serveis han d'anar acompanyats sempre d'un estudi econòmic que justifiqui la seva incorporació (aportació de Domènec Xicota).

L'objectiu que es persegueix amb la constitució d'aquesta agrupació d'empreses és la projectar-se definitivament i amb força en el mercat internacional de major potencial en l'àmbit de la sostenibilitat, esdevenint un referent en els àmbits d'actuació dels projectes que s'hi desenvolupin i disposant d'una cartera de clients fidelitzada en els nous territoris.

Ecc21

Ecc21 és una agrupació permanent de 12 empreses d'enginyeria i consultoria catalanes, que uneixen esforços per afrontar amb més èxits els mercats internacionals.

La creació de ECC21 suposa l'aparició al mercat d'una empresa de més de 1.200 empleats amb àmplia experiència en transports, infraestructures, enginyeria civil, edificació, medi ambient, aigua, energia, industrial, etc. Ecc21 és un model de desenvolupament de negoci comú a 12 empreses per analitzar i prospectar aquelles oportunitats a les quals les empreses, de manera individual, no poden arribar.

Grup H20 Internacional

L'objectiu del grup és el repte de la cooperació empresarial de tres empreses que dominen tecnologies relatives a l'aigua: la tecnologia de potabilitzar aigua de mar mitjançant osmosi inversa; la tecnologia d'implantació industrial de grans plantes potabilitzadores; i les tecnologies relatives a la química de l'aigua i els seus tractaments.

El model de negoci que es proposa és la venda d'aigua a ports potabilitzant aigua de mar. Consta de servei de venda d'aigua complementari a l'aigua de xarxa a ports amb un cabal fins 50 m3 /dia; desenvolupament d'un sistema de potabilització amb recuperació d'energia idoni per a aquest cabal; oferir un estalvi constant i protegit contra pujades del PVP de l'aigua de xarxa; realitzar projectes i contractes amb els ports a 10 anys, per amortitzar la inversió; oferir un servei integral de manteniment; aprofitar sinergies amb la venda de potabilitzadores, i amb altres roductes/serveis del seu portofolio beneficiant-se de la seva xarxa de comercialització, distribució i operativa.

ByH7

L'objectiu fonamental del grup de treball és crear de forma estable a Bòsnia un equip multidisciplinar que permeti abordar de forma integral grans projectes de medi ambient i energia; generar pels seus clients alta qualitat tècnica i funcional, garantint en tot moment una adequada gestió tant dels costos d'inversió com dels terminis d'execució; i permetre de cara a un futur l'establiment del grup a altres mercats.

La gran experiència especificada adquirida per cada membre de l'equip en els grans projectes a on ha participat, unit al bon nom amb què es vincula Barcelona en el món del medi ambient, energia i consultoria, ha de permetre al grup competir i accedir a projectes a Bòsnia i Hercegovina. Estan estudiant la possibilitat d'establir un acord de col·laboració amb un soci local.

L'entitat promotora d'aquest grup d'internacionalització és la Cámara Española de Comercio Para BYH. El grup ByH7 actua com a dinamitzador i genera contactes d'alt interès per accedir a projectes i oportunitats de treball, i coordina actors institucionals del país de destinació.

Idees Força

  • Cal establir dinàmiques intraempresarials veritablement cooperatives, on les empreses integrants estiguin disposades a compartir coneixements, estratègies i concertar actuacions. És a dir, compartir riscos i costos per poder posicionar millor el sector a l'exterior i poder-ne compartir els beneficis en un futur proper
  • Una empresa petita o mitjana que arriba a un nou mercat on és desconeguda ha de lluitar amb una competència cada cop més gran, ha d'invertir recursos i esforços i assumir riscos cada cop més difícils de suportar
  • Una part de les empreses tracten d'abordar els mateixos mercats i competeixen pels mateixos clients; i molts cops es multipliquen la inversió i l'esforç comercial. El pitjor, però, és no assolir els contractes desitjats per dimensió, experiència o capacitats
  • Cal consensuar una estratègia que permeti lluitar per assolir aquests objectius, on cada actor pugui aportar les principals fortaleses, i veure suplides les seves mancances amb les contribucions dels altres participants
  • L'objectiu és una dinàmica win-win que permeti a tots els actors poder aspirar amb més possibilitats a la consecució d'importants contractes a l'exterior