ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Anàlisi del valor

Eines de competitivitat

Mètode organitzat i creatiu que utilitza un procés de disseny funcional i econòmic, que té per objectiu augmentar el valor d'un producte existent o d'un que s'està desenvolupant.

01/09/2004
Anàlisi del valor

Anàlisi del valor

Explica aquest mètode organitzat i creatiu que utilitza un procés de disseny funcional i econòmic. El seu objectiu és augmentar el valor d'un producte existent o d'un que s'està desenvolupant per garantir la seva qualitat i competitivitat. Entén que el valor és la relació entre la satisfacció de necessitats i els recursos emprats.

Aquest sistema s’utilitza per concebre o dissenyar un nou producte, o bé redissenyar-ne un d'existent, que amb el mínim cost garanteixi totes les funcions que el client desitja i que està disposat a pagar. També s’usa per extraure els costos inútils d'un producte i millorar la seva qualitat des del mateix moment de la seva concepció o revisió.

Exposa les fases de l’anàlisi del valor (AV), els objectius que pretenen assolir cadascuna i en què consisteixen: orientació del projecte, recerca d’informació externa i interna (necessitats a satisfer i funcions a assegurar), anàlisi de funcions i costos, recerca d'idees (explorar el màxim d'idees, de solucions...), estudi i avaluació de les solucions (verificar les possibilitats econòmiques realitzables i fiables), presentació de les propostes (preparar l’argumentari de les millors solucions) i implantar la solució elegida (seguiment i balanç definitiu).

Descarrega't el material