ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avantatges del mètode Canvas

Eines de competitivitat

Les petites i mitjanes empreses no disposen de temps o recursos per fer complexos i costosos plans estratègics.

El mètode Canvas d'anàlisi i definició de models de negoci és ideal per a les pimes, ja que els permet sortir del seu dia a dia per reflexionar de manera pràctica i eficient sobre els seus clients, proposta de valor, model d'empresa, i objectius de negoci, i comunicar-ho clarament a tota l'organització.

ACCIÓ ajuda les empreses catalanes a revisar el seu model de negoci i optimitzar la seva gestió per créixer de manera rendible i sostinguda, amb el Servei d'Estratègia Empresarial.

17/05/2013
Anantatges del mètode Canvas

Anantatges del mètode Canvas

El mètode Canvas de generació de models de negoci ajuda als directius de les pimes a fer una reflexió de nivell estratègic de manera simple, eficaç i eficient. De manera molt visual i pràctica, ens permet analitzar on som i saber cap a on volem anar.

La principal característica de la metodologia Canvas rau en el fet que és una eina senzilla, clara i molt visual per treballar conceptes estratègics dins la pime. Allunyat de la major complexitat d’un pla estratègic de caràcter clàssic, el mètode Canvas dibuixa sobre una senzilla plantilla de 9 elements, els conceptes bàsics que fan referència a la proposta de valor de l’empresa, i a les seves característiques tan interiors (back office) com de cara al mercat (front office).

Una eina enfocada a prendre decisions estratègiques

Aquest esquema gràfic és de gran valor per retratar la situació actual de l’empresa i dibuixar el model de negoci desitjat. D’aquesta manera, la comparació gràfica entre el model actual i l’òptim al qual es vol arribar, és una eina de gran valor per identificar i prioritzar les actuacions que condueixin d’una situació a l’altra. Cal tenir en compte, però, que aquesta imatge tan sols reflecteix el moment actual i no valora els canvis de l’entorn, cada cop més inestable. Tot i així, al tractar-se d’una eina flexible, dinàmica i fàcilment modificable, permet fer canvis amb agilitat generant noves versions del nostre model, una qüestió fonamental per la pime, on sovint el dia a dia l’empeny a focalitzar-se en el curt termini.

Alhora, es pot optar també per dibuixar el Canvas dels competidors. Si aquest és igual que el de la pròpia empresa, significa que aquesta no té un punt diferencial. Aquest exercici pot ajudar a identificar on l’empresa pot diferenciar-se dels seus competidors i potenciar el seu avantatge competitiu. No es pot obviar, doncs, la importància que té per qualsevol empresa ser capaç de preguntar-se què sap fer bé i en què es diferencia de la competència. El mètode Canvas ajuda la pime a fer-se aquest tipus de preguntes.

El Business Model Canvas és una eina metodològica que ens permet definir la nostra proposta de valor i model de negoci en un senzill esquema de 9 elements.

Focus i visió alineada de tota l’organització

El Canvas permet tenir una visió clara del model de negoci

Un error comú en els processos de reflexió i definició de l’estratègia és que les diferents àrees de l’empresa (màrqueting, operacions, finances...) vegin només la seva part de la fotografia. La visió comuna que proporciona el Canvas ajuda a identificar incoherències i corregir-les. A més, la seva senzillesa facilita la comunicació del model de negoci dins la pròpia empresa, fent-ho més entenedor i afavorint la cohesió de tots els membres de l’organització, que comparteixen així els objectius i metodologies de l’empresa.

En aquest sentit, una de les claus de l’èxit de la implementació de la metodologia Canvas rau en ser capaços d’involucrar totes les àrees i elements de l’empresa en el procés, ja que després hauran de remar en la mateixa direcció cap a la proposta de valor de l’organització.

Una metodologia ideal per a les pimes.

En resum, la metodologia ideada per Alex Osterwalder és ideal per a les pimes, ja que els permet sortir del seu dia a dia per poder reflexionar de manera pràctica i eficient sobre la seva estratègia, el seu model d’empresa, i els seus objectius. Les pimes no solen disposar de grans recursos ni temps per engegar i mantenir projectes de reflexió estratègica, i el Canvas ajuda a mantenir l’enfocament dual de curt i el llarg termini sense una inversió desproporcionada de recursos.