Consolidació de la cultura d'innovació. La gestió responsable de la productivitat