ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Diagrama de flux

Eines de competitivitat

El Diagrama de Flux és la representació gràfica del funcionament i estructura d'un procés on es mostren totes les fases de què consta i com es troben relacionades i connectades.

Aquest sistema s'aplica a qualsevol tipus d'activitat, tant en empreses industrials com de serveis, i en tots els seus departaments, àrees o seccions.

01/03/2004
Diagrama de flux

Diagrama de flux

En aquest document s'explquen els beneficis i les característiques del diagrama de flux. És la representació gràfica del funcionament i estructura d'un procés on es mostren totes les fases de què consten i com es troben relacionades i connectades: emmagatzematge, transport, els diferents estats físics del producte i dels components que l'integren, etc.

El diagrama de flux proporciona una visió global del procés i les seves activitats així com de les seves relacions, permetent detectar els punts clau i les oportunitats de millora. També permet constatar ràpidament qui realitza una determinada tasca, en quin ordre, les accions o camins a seguir en el cas de prendre una decisió en un moment determinat del procés. A més, afirma que és un excel·lent punt de partida per a l'elaboració de procediments.

Indica com realitzar un diagrama de flux, els diferents tipus de diagrames i en posa diversos exemples. Aconsella dibuixar el procés de la forma en què realment està passant i escriure totes les circumstàncies on es desenvolupa el procés. Cal indicar en el diagrama la simbologia i les abreviatures més utilitzades per tal d'assegurar que tothom ho entén. Després s’ha d’analitzar per poder trobar idees de millora.

Descarrega't el material