ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El Préstec Participatiu en el finançament a la PIME

Eines de competitivitat

Aquesta guia dóna una amplia visió sobre la figura del préstec participatiu, un sistema innovador d'inversió, flexible i àgil i que permet a l'empresa adoptar nous mecanismes de finançament. El préstec participatiu tenia un ús inicial focalitzat en inversions mitjanes i grans, però el CIDEM ha estat pioner en utilitzar-ho per a cobrir les necessitats de creixement de les empreses en fases inicials de vida.

01/03/2006
El Préstec Participatiu en el finançament a la PIME

El Préstec Participatiu en el finançament a la PIME

Exposa els aspectes legals del préstec participatiu, com l’article 20 del reial decret llei 7/ 1996 (les modalitats i els límits de la remuneració, l’amortització anticipada, la deduïbilitat dels interessos, etc.). També estudia la llei concursal 22/2003 de 9 de juliol i el préstec participatiu com a instrument de finançament en el pla de viabilitat de la llei.

Analitza les implicacions fiscals del préstec participatiu: la tributació directa, la tributació indirecta, l’efecte fiscal del préstec participatiu intragrup i la requalificació fiscal del préstec participatiu.

Realitza una aproximació a l’estat del mercat dels préstecs participatius. Explica quines són les entitats concedents (societats vinculades a l’administració pública, societats de capital risc) i la situació del préstec participatiu a Catalunya (identifica entitats relacionades com el CIDEM o l’Institut Català de Finances).

Explica com realitzar un anàlisi financer: determinació de l’interès participatiu segons els diferents mètodes utilitzats pel mercat, del tipus d’interès nominal, del Tae i cost real del préstec participatiu i de les implicacions en les variables empresarials (ràtio d’endeutament, fons de maniobra, resultat net, liquiditat).

Compara el préstec participatiu amb altres figures de finançament com el préstec ordinari o el capital risc.