ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia 7è Programa Marc de la Unió Europea

Eines de competitivitat

Aquesta guia té l'objectiu de facilitar la participació tant de les empreses com d'altres entitats en el nou Programa Marc de la Unió Europea. En un escenari internacional caracteritzat per l'obertura comercial de les economies, una creixent llibertat de moviment de capitals i un canvi tecnològic vertiginós, cada cop és més difícil que una sola empresa domini totes les tecnologies destinades a assegurar la seva competitivitat a llarg termini.

01/01/2008
Guia 7è Programa Marc

Guia 7è Programa Marc

La R+D+i en col·laboració internacional és una via per accedir, desenvolupar i explotar el coneixement excel·lent en benefici de les empreses i investigadors espanyols. D'altra banda, els fons europeus per a la R+D són una rica font de finançament que el nostre país ha de saber aprofitar.

Amb aquesta finalitat, el Govern espanyol ha decidit llançar una estratègia, concertada amb les CCAA, per enfortir la integració del nostre sistema nacional d'innovació en l'estratègia europea orientada, com és ben sabut, al desenvolupament d'una economia basada en el coneixement. En aquesta línia, és essencial aprofitar les oportunitats de col·laboració.

La guia explica què és el 7è Programa Marc (7PM), les àrees i els temes que compren, com participar-hi, les característiques han de tenir els projectes que volen optar als seus fons, en quin moment i sobre quin tema es pot presentar una proposta, els avantatges que suposa la participació en un projecte del 7PM, les oportunitats que representa per a les pimes, què són les plataformes tecnològiques europees, etc.

Exposa les modalitats de finançament: els percentatges màxims de finançament, els tipus de finançament segons l’esquema, els costos subvencionables i els no subvencionables, els costos subvencionables directes i indirectes. Compara diferents models de finançament.

Descriu el procés de participació, així com les ajudes i els serveis disponibles. Dóna algunes claus per detectar oportunitats de participació, indica quins són els principals passos que cal seguir en la preparació d’una proposta, com trobar socis pel projecte i elaborar l’acord de confidencialitat.

Dibuixa les línies bàsiques per elaborar i presentar una proposta: des de l’idioma de treball fins a la documentació essencial per elaborar-la i on trobar-la. Indica l’estructura que ha de tenir, el calendari de treball per a la seva preparació, les ajudes existents per fer-ho i com funciona el procés d’avaluació de les propostes presentades.

Un cop aprovat el projecte, explica, que es negocia i pacta la subvenció amb la Comissió Europea abans de començar a dur-lo a terme. Presenta alguns models i òrgans de gestió tècnica i administrativa, com es fa el desenvolupament i el seguiment del projecte, els informes periòdics d’activitat que cal presentar, les revisions, les auditories... fins explicar quan es realitza el darrer pagament.

Descarrega't el material