ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Metodologia d'anàlisi de la gestió de compres

Eines de competitivitat

La metodologia de gestió de compres és una eina de reflexió, que mostra les àrees fonamentals que s'han de tenir en compte en el disseny o en el redisseny d'un model de gestió de compres.

Metodologia d'anàlisi de la gestió de compres

Metodologia d'anàlisi de la gestió de compres

La metodologia de gestió de compres és una eina de reflexió, que mostra les àrees fonamentals que s'han de tenir en compte en el disseny o el redisseny d'un model de gestió de compres. Aquesta guia explica com funciona aquesta eina, les seves característiques, la forma d’aplicar-la, etc.

L’objectiu d’aquesta eina de reflexió és ajudar a determinar el model òptim analitzant la gestió de compres d'una empresa per detectar-ne els aspectes millorables i per qüestionar l'eficiència i l'operativitat dels processos propis. La realització i la posada en marxa de la metodologia és òptima si la porta a terme la direcció de compres, implicant totes les àrees de l'empresa que s'hi puguin veure relacionades (logística, sistemes, R+D, etc.).

Analitza sis àrees fonamentals en la gestió de compres: l’estratègia de compres, la gestió de la cadena de subministrament i IT, la gestió de proveïdors, els processos de compra, la gestió dels costos de compres i l’estructura organitzativa. N’estudia les persones responsables i els principals aspectes crítics que cal tenir en compte en la gestió.

La metodologia de gestió de compres explica com analitzar una empresa per millorar la seva gestió i com dissenyar i aplicar un pla d’actuació un cop identificades les millores que es poden realitzar. Indica quins són els punts crítics detectats de forma més habitual i algunes propostes de millora.