ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Planificar: la base de la Innovació i la Qualitat

Eines de competitivitat

És el conjunt d'activitats que, a partir de la detecció de les necessitats del client/mercat, elabora un projecte o un servei que satisfaci les seves expectatives. Planificar és la clau de la innovació i la qualitat.

01/06/2007
Planificar: la base de la Innovació i la Qualitat

Planificar: la base de la Innovació i la Qualitat

Considera que la planificació és la base de la innovació i la qualitat. Per això ofereix uns passos a seguir: identificar les necessitats dels clients/mercat, constituir l'equip de projecte i designar-ne el cap, definir el producte/disseny/procés, validar el producte/disseny, aconseguir l’acceptació del client/mercat, produir, etc.

Afirma que en aquest procés, la direcció de l’empresa ha d’alliberar els recursos humans, tècnics i financers necessaris per al bon funcionament del projecte. També és qui ha de nomenar un responsable (amb capacitats organitzatives, d’anàlisi i de síntesi), establir els objectius a aconseguir i revisar i avaluar resultats.

El grup (multidisciplinar, coneixedor del producte/mercat, etc.) ha de definir les etapes i establir un calendari i els responsables específics de cada etapa, així com les diferents activitats que cal realitzar. Haurà de definir el producte (disseny), el procés productiu, el pla de màrqueting i de comunicació i el pla de qualitat.

Pàgines relacionades