ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Producció i Logística

Eines de competitivitat

L'objectiu d'aquesta guia de producció i logística és donar a conèixer les noves tendències de gestió d'operacions de producció i logística: com desenvolupar una estratègia d'operacions focalitzada a innovar, com redefinir la funció de compres, com innovar en processos productius, quines són les noves tendències logístiques i per què és necessari planificar la cadena de subministrament com una entitat coherent.

Producció i Logística

Producció i Logística

La guia de 'Producció i logística' defensa l’estratègia d’operacions, l’organització per processos. Permet millorar l’orientació al client, incrementa l’eficiència (s’eviten repeticions), augmenta la capacitat d’adaptació als canvis de l’entorn, fomenta la participació del client en el procés, fomenta el treball en equip, incrementa la motivació del personal, etc.

La definició del mapa de processos constitueix el primer pas en la implantació de l’enfocament de l’organització per processos. Hi ha tres tipus de processos: estratègics (relacionats amb la raó de ser de l’empresa i el seu posicionament), fonamentals (relacionats amb els objectius de l’organització) i de suport (donen suport als processos fonamentals).

La guia de 'Producció i logística' destaca la importància de la funció de compres, perquè ja no controla els costos dels materials i serveis sinó que facilita la integració dels proveïdors externs en la cadena de subministrament. Aconsella segmentar els productes i serveis comprats, realitzar un estudi de mercat i elaborar l’estratègia de compres adequada a cada grup de productes a comprar o fabricar.

La guia presenta diferents sistemes de producció i detalla algunes de les peculiaritats, com el Lean manufacturing i la producció ajustada o àgil. Analitza la logística de distribució: la integració de la logística i la gestió de la cadena de subministrament, la implantació de programes de superioritat logística (gestió eficaç del sistema temps-servei-cost), etc.

La guia de 'Producció i logística' ressalta la importància de comptar amb una bona planificació i un bon control de la cadena de subministrament. Presenta sistemes per a la gestió de les operacions, el sistema MRP-II de planificació i control, etc. mostra com planifica la cadena de subministrament (requisits, tipus de planificació i mètodes, gestió d’estocs, etc.).