ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Societat Anònima versus Societat Limitada

Eines de competitivitat

Aquesta guia, adreçada als emprenedors, analitza quina és la forma jurídica més adient per endegar una activitat mercantil.

La guia ofereix una comparativa molt útil per triar la forma societària més adient, analitzant els aspectes mercantils, les despeses de constitució, els òrgans d'administració, etc., així com els tràmits i despeses que representa la transformació d'una forma en l'altra.

01/05/2003
Societat Anònima versus Societat Limitada

Societat Anònima versus Societat Limitada

L’elecció de la forma societària pot tenir implicacions diverses. Aconsella no basar la decisió únicament en l’element econòmic. A curt termini, aquest pot ser suficient per endegar l’activitat, però pot limitar el creixement de la companyia o entorpir-lo augmentant els tràmits, processos i costos.

Compara dos de les principals figures societàries: la societat anònima i la societat limitada. En molts aspectes s’assemblen força (entitats mercantils que limiten la responsabilitat dels seus socis), presenten diferències significatives pel que fa a la transmissió d’accions/participacions, les aportacions no dineràries i l’ampliació de capital delegada.

Analitza les diferències bàsiques relacionades amb aspectes mercantils i fiscals, així com amb el procés de constitució, el timing i les despeses de constitució. Estudia els òrgans d’administració de la societat: administradors, consell d’administració, duració del càrrec, retribució, opcions sobre accions.

L’empresa pot decidir realitzar una ampliació de capital per créixer i per això analitza el dret de subscripció preferent, l’augment de capital autoritzat i la delegació de la facultat d’execució de l’ampliació de capital. També indica quins són els requisits i passos de la transformació de societat limitada a societat anònima (o a l’inrevés) i els costos que comporta el canvi.