ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L’alimentació ecològica a Catalunya

Informes sectorials

Més de 87.500 persones treballen en empreses operadores d’agricultura ecològica a Catalunya, un sector que al 2016 va facturar 483 milions d’euros. La vinya, les oliveres i els cereals en són els principals cultius.

05/04/2019
L’alimentació ecològica a Catalunya

L’alimentació ecològica a Catalunya

L’alimentació ecològica és aquella que prové de la producció agrària ecològica. Es tracta d’un mètode d’obtenció de productes agraris i alimentaris que posa èmfasi en la utilització de productes i tècniques tan naturals com sigui possible. Alhora, n’exclou totes aquelles que puguin malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient on es du a terme la producció. Aquest estudi d’ACCIÓ en recull les principals xifres i dades rellevants (document .PDF).

Tot plegat inclou tots els productes que procedeixen de l’agricultura i es comercialitzen com a ecològics (incloent-hi l’aqüicultura). Es tracta d’un sector que comparteix la cadena de valor amb el de l’alimentació i begudes; on les principals activitats es desenvolupen en la ramaderia i agricultura ecològica, les activitats industrials ecològiques amb els operadors i la superfície ecològica.

La superfície ecològica inscrita l’any 2017 a Catalunya era de 200.749 hectàrees, una xifra que ha experimentat un augment del 230% durant l’última dècada. D’aquestes, més de la meitat (103.940 ha) són a Lleida.

Dividida per tipus de conreus, el 81,17% es destina a pastures, prats i farratges; així com boscos, matollars i recol·lecció silvestre. La vinya (7,41%), les oliveres (4,20%) i els cereals (3,32%) són els tres principals cultius de l’agricultura ecològica a Catalunya.

Pel que fa a la ramaderia, al 2017 hi havia 913 explotacions ecològiques a Catalunya. Les principals tipologies dins la ramaderia ecològica són el boví destinat a carn (475), l’oví destinat a carn (114), l’equí (93) i el cabrum de carn (86).

Amb dades del 2017, Catalunya té un total de 1.738 activitats registrades en el camp de l’alimentació ecològica, amb 1.210 operadors, dels quals el 85% són persones jurídiques i el 15% restant persones físiques. El 60% de les empreses són pimes i el 75% tenen més de 10 anys d’antiguitat.

Les empreses operadores d’agricultura ecològica ocupen més de 87.500 treballadors. Al 2016, la facturació ecològica va ser de 483 milions d’euros, un 20,6% més que l’any anterior. Del total de les vendes, un 37% són exportacions, un 44% al consum intern català i un 19% a la resta de l’Estat.

Consulta totes les dades a l’informe Alimentació ecològica (document .PDF).

Serveis relacionats

Pàgines relacionades