ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Big data a Catalunya

Informes tecnològics

Fins a 220 empreses catalanes ja es dediquen al big data, una de les grans tecnologies emergents, que genera 2.500 llocs de treball i fins a 250 milions d’euros de facturació al nostre país.

Big data a Catalunya

ESTUDI DISPONIBLE EN LA VERSIÓ EN CATALÀ (document .PDF) I EN ANGLÈS (document .PDF)

Catalunya ja compta amb 220 empreses dedicades al big data. Totes elles generen 2.500 llocs de treball i acumulen una facturació de 250 milions d’euros anuals, segons recull l’informe Big data a Catalunya (document .PDF), elaborat per ACCIÓ. Aquest ecosistema empresarial creixent al voltant d’una de les principals tecnologies emergents garanteix a Catalunya disposar d’una incipient massa crítica per generar valor econòmic i social al seu voltant.

El big data són tots aquells volums de dades tan grans i complexos que, per poder-se processar i extreure’n valor, requereixen l’ús de tecnologies no tradicionals. Aquesta gran quantitat d’informació, molt diversa i vinculada a l’ús d’internet, ha de ser processada molt ràpidament i sovint en temps real, fet que implica la necessitat que sorgeixin noves eines tecnològiques per fer front a aquestes necessitats. Així, el big data s’associa a noves tecnologies com la intel·ligència artificial, el machine learning, el deep learning o l’ús del núvol, entre d’altres. La hibridació d’aquestes facilita el desenvolupament de solucions innovadores i disruptives i ajuda a avançar en diferents camps de coneixement.

Infografia sobre les Big Data a Catalunya

De fet, el big data és una tecnologia transversal en diversitat d’indústries. No en va, els sectors que més l’han implementat són aquells vinculats a les TIC, les telecomunicacions, l’energia, les finances i la salut. Alguns àmbits concrets de l’anàlisi de dades per a les indústries són la millora del coneixement del client, l’optimització de processos de producció i la gestió de riscos, entre d’altres.

Un sector emergent i global

De les 220 empreses dedicades al big data a Catalunya, el 89% són petites i mitjanes empreses. Més enllà d’estar format per pimes, destaca el fet que es tracta d’un sector emergent, atès que el 61,4% de les empreses que el conformen tenen menys de 10 anys de vida i un 38,2% són startups.

Per facturació, el 35,5% de les empreses supera el milió d’euros, mentre que el 12,7% factura més de deu milions d’euros anuals. El big data té també potencial de creixement internacional atès que una quarta part de les empreses catalanes del sector ja són exportadores (25,5%).

Quant a la cadena de valor, es tracta d’empreses dedicades principalment a l’anàlisi de dades (64,1%) i de proveïdors de tecnologia (38,2%). A més, es tracta d’un àmbit transversal, ja que la gestió de grans volums de dades té aplicacions en altres sectors, des de l’e-commerce a la salut, l’alimentació o les finances.

Consulta totes les dades a l’informe Big data a Catalunya (document .PDF).

Continguts relacionats