ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El blockchain a Catalunya

Informes tecnològics

El sistema de cadenes de blocs basa el seu potencial al ser obert, segur, barat, fàcil d’utilitzar i amb múltiples aplicacions. Aquest informe identifica les 117 empreses que ja l'utilitzen a Catalunya, un increment del 117% respecte l'any 2018. L'estudi també repassa les seves principals aplicacions i tendències a escala global.

El blockchain a Catalunya

PÍNDOLA DISPONIBLE EN CATALÀ (document .PDF) I ANGLÈS (document .PDF)

El terme blockchain s’ha popularitzat els darrers anys per l’elevada generació d’expectatives que ha generat. Formalment, es refereix a una base de dades distribuïda i descentralitzada formada per cadenes de blocs. Aquestes cadenes estan dissenyades per evitar la seva modificació un cop una dada ha estat publicada utilitzant un segell digital en el temps i enllaçant amb un bloc anterior.

D’aquesta manera, les cadenes de blocs permeten realitzar transaccions financeres i no financeres entre dos participants de forma segura, fiable i irreversible; tot plegat sense la necessitat d’un intermediari o una autoritat central. El concepte blockchain és una subcategoria del concepte Tecnologies de Registre Distribuït (DLT), un paraigua que serveix per agrupar les tecnologies que emmagatzemen, distribueixen i faciliten l'intercanvi de valor entre usuaris.

L’informe El blockchain a Catalunya (document .PDF) analitza l’impacte d’aquesta tecnologia al nostre país, on s’hi ha identificat 76 empreses que ja l’utilitzen.

El blockchain a Catalunya

A Catalunya l’estudi ha identificat 76 empreses dedicades al blockchain, una xifra que representa un increment del 117% respecte de les que es van detectar el 2018 (en van ser 35). De mitjana, aquestes empreses tenen una facturació anual estimada de 120.000 euros i són formades per 5 treballadors. En termes globals, a Catalunya el blockchain genera 400 llocs de treball i una facturació de 9,46 milions d'euros.

L'ecosistema del blockchain és un ecosistema emergent format, sobretot, per microempreses. De totes elles, el 68% són startups.

El Govern de la Generalitat va aprovar l'any 2019 l'estratègia blockchain de Catalunya amb l'objectiu de situar-nos com un país capdavanter en el seu ús i desenvolupament. Actualment ja hi ha projectes en marxa o que veuran la llum properament. És el cas de la identitat digital, el registre de consentiment, la gestió i traçabilitat dels residus o el suport en el transplantament d'òrgans, entre d'altres.

Potencial global

Les expectatives que genera el blockchain són molt elevades i per al 2022 s’estima que la previsió de la despesa mundial serà de 12.400 milions de dòlars. Es tracta d'un creixement molt gran tenint en compte que pel 2019 va ser de 2.900 milions de dòlars, un augment del 88,7% dels 1.500 milions de dòlars gastats el 2018. No en va, l’augment de la demanda per poder fer pagaments més ràpids i segurs ha fet del blockchain un dels mercats tecnològics de més ràpid creixement del món.

Les principals regions mundials on incideix el blockchain són els Estats Units i ;Canadà, on s'han invertit fins a 2.200 milions d'euros entre el gener i el novembre de 2019. Una quantitat que representa prop del 72% de la inversió mundial en aquesta tecnologia. Europa, per la seva banda, ocupa la segona posició amb 432 milions invertits durant el mateix període (un 14% del global), seguida d'Àsia amb 368 milions d'euros.

Infografia del blockchain a Catalunya

Entendre el blockchain

Per entendre el funcionament del blockchain cal partir de la base que hi ha una xarxa distribuïda formada per nodes, que guarden una còpia de cada comunicació. Cada canvi genera a l’instant un segell de temps a cadascun dels nodes i qualsevol notificació en el contingut de la comunicació ha de ser validada per tots els nodes. Un cop validat el canvi, la informació es converteix en un nou bloc. Aquest, al seu torn, s’afegeix a la cadena de manera permanent i inalterable i arriba al seu destí.

Les principals característiques del blockchain que condicionen la seva disrupció tecnològica passen pel seu funcionament d’igual a igual, es tracta d’un sistema distribuït en milers de nodes independents. Això, per exemple, permet generar pagaments de forma molt més ràpida evitant els obstacles burocràtics. Tot i així, les aplicacions del blockchain van més enllà del món bancari i financer i poden ser d’utilitat en moltes altres indústries.

En qualsevol cas, el potencial del blockchain es fonamenta en bona part en el fet que es tracta d’un sistema obert, segur, barat, fàcil de fer servir i amb múltiples aplicacions. Per exemple, a la indústria hi pot tenir una aplicació transversal i convergent amb altres tecnologies que generi una reducció de costos i un major control i fiabilitat.

Per conèixer tots els detalls, característiques i oportunitats, consulta l’informe El blockchain a Catalunya (document .PDF).

Continguts relacionats

Pàgines relacionades