ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El sector de productes infantils a Catalunya (Kid's Cluster)

Informes sectorials

Aquesta publicació presenta les conclusions del mapatge i l'anàlisi del sector de productes infantils a Catalunya, així com el procés de formació de l'associació Kid's Cluster.

A més, destaca els reptes estratègics i proposa línies d'actuació i projectes específics de col·laboració entre les empreses integrants del mateix clúster.

El sector de productes infantils a Catalunya (Kid's Cluster)

El sector de productes infantils a Catalunya (Kid's Cluster)

El sector dels productes infantils a Catalunya aglutina les empreses i entitats que orienten les seves activitats als infants de zero a dotze anys, amb independència de la categoria de productes o serveis que comercialitzin. Des d’empreses d’alimentació, higiene i salut fins a empreses d’articles de puericultura, mobiliari o moda, passant per empreses de l’audiovisual, editorials o de joguines. En aquest context, s’han identificat fins a 207 empreses amb un volum de negoci total de 3.200 milions d’euros, una xifra que ha crescut a una taxa composta anual del 7,26% els últims anys.

El sector de productes infantils a Catalunya comparteix tres reptes estratègics principals, molt vinculats amb l’apropament al consumidor final i el seu entorn:

  • Primer, el coneixement de preferències i hàbits de consum dels nens com a usuaris finals
  • Segon, el coneixement i l'apropament al decisor de la compra, especialment pares i mares, entorn familiar, escoles i mestres, així com prescriptors que puguin prendre part en el procés de compra
  • Finalment, el desenvolupament de producte propi enfront la dependència creixent de productes sota llicències

El pla d’acció definit pel Clúster de Productes Infantils de Catalunya, i consensuat amb les empreses participants a la iniciativa, inclou tres línies d’acció:

  • Primer, foment del treball en xarxa; establint un mínim de 4 jornades anuals per facilitar el coneixement entre les empreses del clúster
  • Segon, actuacions per al reforç de la competitivitat de les empreses, on s’inclouen accions diverses relacionades amb coneixement de mercat, nous productes o vinculació amb el canal, com l’estudi de tendències de consum de futur infantil
  • Tercer, l’eix de visibilitat i posicionament del clúster, en què l’acció clau ja executada és la posada en marxa del web del clúster: kids-cluster.com

A mitjan 2010 un grup reduït d’empreses participants en la iniciativa va actuar així com a grup impulsor i, amb el suport de la Secretaria d’Indústria i Empresa, van seguir el procés d’organització del clúster de productes infantils que es va materialitzar amb la seva constitució com a associació el juliol del 2010.

Serveis relacionats

KID'S Cluster

El clúster de productes infantils és un col·lectiu exclusiu d’empreses i entitats que col·laboren i innoven per a la infància