ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Exponential Leaders a Catalunya 2023

Informes d'anàlisi empresarial

L’informe Exponential Leaders a Catalunya 2023 analitza les empreses més disruptives de Catalunya: els projectes empresarials més inspiradors, diferencials i amb un amb alt potencial de creixement que estan tenint lloc a casa nostra.

20/07/2023

El programa Catalonia Exponential Leaders d’ACCIÓ reconeix anualment les empreses catalanes més disruptives i que s’atreveixen a desenvolupar noves solucions a través de projectes transformadors, que generen nous mercats i que treballen i ambicionen la creació d’un futur millor per a tothom.

El nou informe 'Exponential Leaders a Catalunya 2023 (document .PDF)' analitza les empreses més disruptives de Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer els seus reptes, els projectes disruptius i els factors que les diferencien de la resta d’empreses del seu sector.

Les 10 empreses Catalonia Exponential Leaders de 2023 s’especialitzen en sectors i àmbits com la salut i les ciències de la vida; la mobilitat, l'energia o la química sostenible. En aquesta nova edició han estat AldoraTech, Aortyx, Avinent, Busup, Concentrol, Jolt Solutions, MiMark Diagnostics, Mitiga Solutions, Roka Furadada i Sener.

Exponential Leaders a Catalunya

Els conceptes clau dels Catalonia Exponential Leaders

Un dels factors per fer possible aquesta transformació és la innovació disruptiva: un tipus d’innovació basada en la creació de nous productes, serveis o models de negoci que deixen obsolet el que s’estava fent fins al moment, i que aconsegueixen un canvi d’hàbit dels consumidors.

Així, la innovació disruptiva té per objectiu revolucionar una indústria perquè canviï per complet, millorant l’experiència del client i generar un valor nou. Alguns dels conceptes clau són els que tenen a veure amb el canvi de mentalitat a les empreses, amb observar la tecnologia com a puntal, amb la generació de nous mercats o amb solucions escalables, entre d’altres.

Eines per facilitar la innovació disruptiva

La innovació disruptiva es pot accelerar utilitzant diferents marcs de treball, eines i metodologies d’innovació per generar noves iniciatives i facilitar que aquestes arribin al mercat.

Estem parlant de marcs de treball com el design thinking, Lean startup, Cusmer discovery, Scrum, Pentagrowth, Purpose launchpad o ExO Sprint. Si vols saber-ne més descarrega l’informe.

Catalonia Exponential Leaders 2023, les empreses més disruptives de Catalunya

En aquesta tercera edició del programa s’han establert dues categories d’empreses: les consolidades i les startups. Totes les empreses catalanes que volien optar al reconeixement podien presentar la seva candidatura i, en total, s’han rebut 202 sol·licituds (75% de startups i 25% d’empreses consolidades).

De les empreses candidates, s’ha fet una selecció de les trenta més disruptives de Catalunya sobre les quals es basa aquest informe. Finalment, s’han seleccionat les deu empreses que s’han considerat més disruptives i representatives de diversos àmbits.

Per saber-ho tot de les empreses més disruptives de Catalunya, el seu potencial de creixement i els sectors dels que formen part, descarrega l’informe 'Exponential Leaders a Catalunya 2023 (document .PDF)'.

Serveis relacionats

Catalonia Exponential Leaders

Les empreses catalanes més disruptives

Exponential Day

Aquest enllaç porta a un altre lloc web: Exponential Day

Reserva’t un lloc entre les empreses líders del futur