ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Flaix Empresarial de Catalunya 2022

Informes d'anàlisi econòmica

El Flaix de Conjuntura Empresarial de Catalunya de 2022 resumeix els principals indicadors en termes econòmics i empresarials del país com el PIB, l’ocupació, el grau d'innovació o el nivell exportador que enguany ha estat de rècord.

11/05/2023
Flaix Empresarial de Catalunya 2022

Flaix Empresarial de Catalunya 2022

L’any 2022 l’economia catalana ha seguit creixent a un ritme superior a la mitjana de la Zona Euro. Aquesta és una de les conclusions principals del Flaix de conjuntura empresarial de Catalunya 2022 (document .PDF), un informe elaborat per ACCIÓ i que resumeix els principals indicadors en termes econòmics i empresarials.

L’estudi subratlla el creixement del PIB que ha estat d’un 5,5% a Catalunya, la mateixa xifra que la del conjunt de l’Estat i superior a la de l’Eurozona. Un creixement de l’economia liderat pels serveis (+7,9%) i la construcció (4,5%) i que segueix mantenint un sector industrial cabdal: la indústria representa el 20,1% del valor afegit brut català (VAB), xifra superior a la del conjunt de l’Estat.

En aquesta mateixa línia, cal destacar que la població ocupada a la indústria creix un 4,5% (superior a la mitjana estatal) i es situa en les 604.300 persones. Un creixement que també incideix en les xifres globals: la població ocupada a Catalunya augmenta un 2,1% l’any 2022, fins a les 3.514.300 persones, mentre que la taxa d’atur baixa per sota el 10%.

Pel que fa al creixement empresarial, l’any 2022 s’han creat 19.101 empreses a Catalunya i el nombre total d’empreses es situa en les 634.223, un 1,8% més que l’any anterior. Catalunya lidera el nombre d’empreses a l’Estat, amb el 18,5% del total, així com el nombre d’empreses industrials.

Les exportacions catalanes, de rècord

Si hi ha un indicador destacat per conèixer la salut d’un ecosistema empresarial és el de les exportacions. El 2022 les exportacions catalanes creixen un 17,9% el 2022, fregant els 95.000 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya lidera les exportacions a l’Estat amb el 24,4% del total i amb el pes de les empreses exportadores regulars (30,5%). Les vendes catalanes a l’exterior són liderades pel sector químic, amb el 17% del total, seguit per l’alimentació i l’automoció.

Cal destacar, també, el balanç de la inversió estrangera que augmenta un 25,6% a Catalunya, fins els 3.883,5 milions d’euros, destinada principalment als sectors de les TIC, la indústria i el comerç.

Finalment, l'informe posa de manifest el paper de la innovació a casa nostra. La despesa en R+D a Catalunya creix un 12,7% el 2021 fins els 4.078,7 milions d’euros i assoleix la xifra més alta de la sèrie històrica. En aquest sentit, també cal destacar que Catalunya lidera la sol·licitud de patents europees a l’Estat l’any 2022 amb el 31,4% del total: les peticions catalanes quadrupliquen les sol·licituds de patents nacionals.

Recupera totes les dades al Flaix de conjuntura empresarial de Catalunya 2022 (document .PDF).

Continguts relacionats