ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2011

Informes d'anàlisi econòmica

La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social.

L'informe revisa les variables que influeixen en les decisions empresarials d'invertir en innovació i, finalment, estableix una sèrie de conclusions, de reptes de futur i de recomanacions per avançar en la direcció del nou model econòmic per a Catalunya.

18/07/2011
Informe anual de l'R+D i la innovació a Catalunya 2011

Informe anual de l'R+D i la innovació a Catalunya 2011

Tenint en compte que l’empresa és font de dues terceres parts de l’R+D, l’Informe fa èmfasi en els diferents aspectes que influeixen a l’hora de valorar i decidir sobre una inversió empresarial en R+D: infraestructures, eines de finançament disponibles, subvencions i programes públics, capital humà i talent, estat de la ciència, etc.

D'altra banda, també s’analitza l’estat de l’R+D i la innovació en comparació amb indicadors econòmics tals com el PIB o l’estadística de comerç exterior, i es contextualitza la situació de Catalunya comparant-la amb la d’altres territoris i Estats.

L’objectiu últim de l’Informe és determinar la situació de l’R+D i la innovació a Catalunya, per poder detectar aspectes de l’entorn que podrien impulsar un major esforç en aquestes activitats, amb el propòsit de reflexionar i facilitar la presa de decisions futures per part dels agents que hi prenen part.

En aquest sentit, què cal destacar sobre la situació de Catalunya actualment? Quins reptes de futur i recomanacions cal tenir presents?

Catalunya inverteix més en R+D que països europeus com Noruega, Portugal o Irlanda. En termes d’R+D sobre el PIB, se situa en els nivells de Noruega, Holanda i la Xina.

L’empresa catalana és la més innovadora de l’Estat: Catalunya és la CA amb major nombre d’empreses innovadores, tot concentrant el 22%. Segueix Madrid, amb un 15%.

Catalunya ocupa el primer lloc als premis European Regions and Cities of the Future com la regió del sud d’Europa amb millors perspectives econòmiques de cara al futur, davant de la Comunitat de Madrid i de regions com Lisboa, la Llombardia o el Piemont.

Catalunya és la principal receptora dels fons estatals i europeus per R+D+I.

No obstant això, el gruix de l’R+D catalana es produeix en un grup reduït d’empreses de gran dimensió: 50 empreses són font del 50% de la despesa en innovació total.

Cal, també, destacar la desacceleració del creixement del PIB des de l’any 2007, que enregistra una forta caiguda el 2009 (-3,5% en el cas de Catalunya i -3,1% al conjunt de l’Estat), però que, segons les estimacions de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) es recupera el 2010, amb valors molt discrets que tornen a ser positius (1,2% a Catalunya i 0,8% a l’Estat).