Informe Anual OME 2006: Tendències de futur i noves realitats