Informe anual OME 2008: Un món policèntric: La cursa pel talent, la tecnologia i el capital. Crisis i transformacions en l'economia global