ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió estrangera a Catalunya 2022

Informes d'anàlisi econòmica

Malgrat un context internacional incert, la inversió estrangera a Catalunya el 2022 ha estat de rècord: s'han atret 6.400 milions d'euros en 229 projectes que s'han centrat, majoritàriament, en inversions tecnològiques i industrials. Tot plegat, en un any en què la inversió captada per ACCIÓ també ha estat de rècord.

31/07/2023

L’any 2022 ha estat un any marcat pels conflictes geopolítics, l’increment de la inflació o d’uns costos financers que disparats. Uns aspectes que expliquen la caiguda dels fluxos d’inversió estrangera directe (IED) en un 12,4% a escala global i en un 36,7% a les economies avançades.

Malgrat aquest context global, la inversió estrangera a Catalunya segueix a l’alça. Segons fDi Markets, la IED a Catalunya ha registrat unes xifres de rècord el 2022 augmentant un 49% i fregant els 6.400 milions d’euros captats. Si ho revisem per nombre de projectes també s’han registrat les millors xifres de la sèrie històrica: 229 projectes, un 11% més que el 2021.

Tot plegat ho indica l’informe d’ACCIÓ La inversió estrangera a Catalunya l’any 2022 (document .PDF) que analitza el comportament de la IED a casa nostra amb una perspectiva integral. Un estudi que també fa el balanç des d’un punt de vista més global i compara els dos darrers quinquennis. Tal i com indica, la inversió a Catalunya entre els anys 2018 i 2022 ha augmentat gairebé el 60% en nombre de projectes respecte al quinquenni 2013-2017. En el conjunt de l’Estat, Catalunya és el territori amb més projectes d’inversió captada tan el 2022 com en els darrers 5 anys.

Catalunya, destinació d’inversió industrial i tecnològica

Les inversions en el sector TIC i les de tipus industrial són les més rellevants. Cal destacar que el pes dels projectes d’inversió tecnològica creixen 6 punts percentuals el 2022 i és el millor registre en termes absoluts de la sèrie històrica. També és el millor registre en creació d’ocupació tecnològica. A tot això, cal destacar que el 41% dels projectes rebuts el 2022 són de l’àmbit de les TIC i la digitalització de la indústria i, en total, s’han anunciat 37 digital innovation hubs i centres d’excel·lència.

Si ho analitzem per països de procedència, els Estats Units, Alemanya, França i el Regne Unit són els inversors principals a Catalunya el 2022 i en el conjunt del període 2018-2022 segons les diferents fonts d’informació analitzades.

Inversió estrangera a Catalunya 2022

El talent, un dels factors decisius de la IED

La disponibilitat de talent és un criteri decisiu en l’atracció d’IED a Catalunya i, de fet, gairebé la meitat dels projectes pels quals es disposa de dades reconeixen Catalunya com un important pol de talent.

Aquesta aposta pel talent es fa evident en la creació d’ocupació associada als projectes, que gairebé s’ha doblat en el darrer quinquenni respecte a l’anterior. De fet, Catalunya és el tercer territori d’Europa occidental en creació de llocs de treball vinculats a projectes d’IED, tant el 2022, com en el període 2018-2022. Des de la perspectiva de ciutats, Barcelona també ocupa aquesta posició.

Altres aspectes destacats pels inversors són la situació geogràfica estratègica (proximitat als mercats i als clients) i l’accés a tecnologia, innovació i infraestructura TIC.

El paper d’ACCIÓ i Catalonia Trade & Investment

ACCIÓ, a través de la seva branca internacional Catalonia Trade & Investment, manté un rol rellevant com a agent facilitador per a l’atracció de projectes d’inversióa Catalunya. L’agència ha captat 94 projectes -un 14% més que l’any anterior- que han suposat una inversió agregada de gairebé 620 milions d’euros, els millors registres de la sèrie històrica. Cal destacar que, de tots aquests projectes, un 44% són tipus greenfield, és a dir, d’empreses que no tenien presència prèvia a Catalunya.

Vols saber-ne més? Descobreix-ne totes les dades a l'estudi La inversió estrangera a Catalunya l’any 2022 (document .PDF)