Inversió estrangera directa a Catalunya i Barcelona 2017