ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió en R+D de les 50 empreses més grans de Catalunya (2006-2008)

Informes d'anàlisi empresarial

Aquest informe analitza la inversió en R+D de les cinquanta empreses més grans de Catalunya, atès que desenvolupen un important paper tractor en el conjunt del teixit empresarial. L'estudi ofereix dades quantitatives i qualitatives. També pretèn posar de manifest els reptes i les oportunitats de negoci que sorgeixen al voltant de l'R+D d'aquests grans grups empresarials a Catalunya.

01/06/2010
La inversió en R+D de les 50 empreses més grans de Catalunya (2006-2008)

La inversió en R+D de les 50 empreses més grans de Catalunya (2006-2008)

L’estudi ha estat elaborat a partir d’una sèrie d’enquestes i també s’han realitzat entrevistes, que aporten informació complementària i elements de context. Examina les inversions en R+D realitzades durant el període 2006-2008, donant continuïtat a un informe anterior sobre els anys 2003, 2004 i 2005. En compara els resultats en 42 casos.

Explica que la majoria d’empreses que van participar destina recursos molt importants a R+D i ho fa en equipaments i laboratoris localitzats a Catalunya. Agrupa les empreses en sis grans grups sectorials: farmàcia, automoció, química, alimentació, serveis i distribució i altres.

La inversió en R+D de les cinquanta grans empreses va ser de més de 820 milions d’euros i prop de 4.500 persones van treballar en exclusiva en tasques d’R+D. Afirma que el pes de les empreses farmacèutiques i automobilístiques va ser molt important: van representar el 79,5% de la inversió en R+D constatada i el 68,6% del personal.

Del conjunt de les 50 empreses analitzades, 26 superen el llindar dels 4,34 milions d’euros en inversió en R+D, el valor mínim per entrar al rànquing de les 1.000 empreses europees de l'R&D Scoreboard de l’any 2009. Només nou poden entrar al Top 500, dues superen el llindar del Top 200 i una pot figurar dins del rànquing de les 100 primeres empreses en inversió en R+D.

Malgrat la difícil situació econòmica que es produeix a partir del 2008, l’evolució de la inversió en R+D en l’interval 2006-2008 segueix una tendència creixent en 26 de les 50 empreses. Afegeix, però, que no s’ha registrat cap davallada pel que fa al personal destinat a la recerca.

També explica la metodologia de l’estudi: els criteris de selecció de les empreses, el procediment del treball de camp, el disseny de l’enquesta, el seguiment de les empreses, etc. L’informe té en compte el volum d’inversió i personal destinats a R+D, el finançament extern, les exportacions, els indicadors estadístics macroeconòmics i empresarials, etc.