ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió estrangera a Catalunya 2018

Informes d'anàlisi econòmica

Els registres de captació de capital productiu han crescut un 45% en el quinquenni 2014-2018 respecte l’anterior 2009-2013 amb fons provinents majoritàriament dels Estats Units i la UE; i destinats a la indústria, la construcció i el comerç.

08/07/2019
La inversió estrangera a Catalunya 2018

La inversió estrangera a Catalunya 2018

L’estudi La inversió estrangera a Catalunya 2018 (document .PDF), elaborat per ACCIÓ, analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2018. Una anàlisi que es combina amb la dels quinquennis 2014-2018 i 2009-2013. Analitzar les dades en períodes amplis permet superar un factor intrínsecament associat a la inversió estrangera com és el de la volatilitat.

Per inversió estrangera directa s’entenen les operacions que generen nova capacitat de producció i/o generen ocupació. Alhora, són operacions on l’inversor pretén aconseguir control o influència en la direcció i administració d’una empresa que opera fora del territori on resideix. En aquest sentit, la participació de la inversió estrangera en el capital de l’empresa ha de ser igual o superior al 10%.

Tot plegat es tradueix en noves inversions en empreses que ja operen a Catalunya, inversions greenfield (quan no hi ha un establiment previ), reinversions, ampliacions, adquisicions o joint ventures.

A escala global, l’any 2018 va ser de caiguda en la inversió estrangera (-19%). Uns resultats que s’expliquen en gran mesura per la repatriació de beneficis de les empreses estatunidenques, arran de la reforma fiscal duta a terme al seu país. De totes maneres, l’evolució és molt variada en funció del continent. Mentre cau a Europa (-73,1%) i a Amèrica del Nord (-12,9%); creix un 5% a l’Àsia i un 6% a l’Àfrica.

La inversió estrangera a Catalunya

A Catalunya, el quinquenni 2014-2018 ha registrat un augment del 45% respecte el període 2009-2013, amb un total de 23.195,1 milions d’euros; el que suposa una mitjana de més de 4.600 milions d’euros a l’any.

La inversió estrangera a Catalunya 2018

En els darrers cinc anys, la majoria de les inversions han provingut de països de la UE com Luxemburg, França o els Països Baixos; tot i que el principal inversor a Catalunya del darrer quinquenni han estat els Estats Units (19,9%). Més enllà de la UE i els Estats Units, destaquen les inversions amb origen a Mèxic, que representen un 9,1% del total en el període 2014-2018.

En aquest sentit, el quinquenni 2014-2018 ha experimentat una major diversificació en les regions d’origen de la inversió estrangera a Catalunya respecte l’anterior. Si entre 2009 i 2013 la UE era l’origen del 77,8% de la inversió rebuda; aquest percentatge es redueix al 54,3% en els darrers cinc anys tot i que en xifres absolutes ha seguit creixent un 1,1%. Aquest major repartiment s’explica en gran mesura per les inversions provinents del nord d’Amèrica, que s’han multiplicat gairebé per quatre.

Per sectors, la indústria és qui s’emporta la majoria del capital estranger (42%) que ha arribat a Catalunya els darrers cinc anys, per davant de la construcció (14,4%) i el comerç (12,9%).

Consulta totes les xifres de forma detallada a l’informe La inversió estrangera a Catalunya 2018 (document .PDF).