ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió estrangera a Catalunya 2019

Informes d'anàlisi econòmica

Els registres de captació de capital productiu han crescut un 35% en el quinquenni 2015-2019 respecte l'anterior 2010-2014 amb fons provinents majoritàriament dels Estats Units i la Unió Europea; i destinats a la indústria, el comerç i la construcció.

12/07/2020
La inversió estrangera a Catalunya 2019

L’estudi La inversió estrangera a Catalunya 2019 (document .PDF), elaborat per ACCIÓ, analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2019. Una anàlisi que es combina amb la dels quinquennis 2015-2019 i 2010-2014. Analitzar les dades en períodes amplis permet superar un factor intrínsecament associat a la inversió estrangera com és el de la volatilitat.

Per inversió estrangera directa s’entenen les operacions que generen nova capacitat de producció i/o generen ocupació. Alhora, són operacions on l’inversor pretén aconseguir control o influència en la direcció i administració d’una empresa que opera fora del territori on resideix. En aquest sentit, la participació de la inversió estrangera en el capital de l’empresa ha de ser igual o superior al 10%.

Tot plegat es tradueix en noves inversions en empreses que ja operen a Catalunya, inversions greenfield (quan no hi ha un establiment previ), reinversions, ampliacions, adquisicions o joint ventures.

A escala global, l’any 2019 la inversió estrangera va viure un lleuger creixement (+3%) fins als 1,5 bilions de dòlars. Malgrat aquest increment, els fluxos d’inversió són diferents en funció de la regió: l’Amèrica Llatina i les economies en transició (principalment Rússia) són les que més creixen, un 10,3% i un 59%, respectivament; mentre que la inversió l’Àsia ha baixat un 4,9%.

Per la seva banda, a la Unió Europea els fluxos d’inversió han augmentat un 7,7%, un creixement produït principalment per la inversió que ha rebut Irlanda (78.000 M$). A països com Alemanya, França, Itàlia o Espanya la inversió ha disminuït.

La inversió estrangera a Catalunya

A Catalunya, el quinquenni 2015-2019 ha registrat un augment del 35% respecte el període 2010-2014, amb un total de 23.650 milions d’euros; el que suposa una mitjana de més de 4.730 milions d’euros a l’any.

En els darrers cinc anys, la majoria de les inversions han provingut de països de la UE com França, Luxemburg, Alemanya o el Regne Unit; tot i que el principal inversor a Catalunya del darrer quinquenni han estat els Estats Units (22,2%). Més enllà de la UE i els Estats Units, destaquen les inversions amb origen a Mèxic, que representen un 8,2% del total en el període 2015-2019.

En aquest sentit, el quinquenni 2015-2019 ha experimentat un fort creixement de la inversió provinent d’Amèrica i Àsia respecte l’anterior. Aquestes dues regions ja representen conjuntament el 40,5% de la inversió a Catalunya, més del doble que durant el període 2010-2014. Les inversions procedents de la Unió Europea segueixen al capdavant amb el 53,5% del total, malgrat que el seu pes ha baixat considerablement: durant el quinquenni anterior fregaven el 75%.

Per sectors, la indústria és qui s’emporta la majoria del capital estranger (43,1%) que ha arribat a Catalunya els darrers cinc anys, per davant del comerç (14,5%) i la construcció (12,4%).

La inversió estrangera a Catalunya 2019

Captació d’inversions amb el suport d’ACCIÓ

L’any 2019 la inversió estrangera captada per la Generalitat, a través d’ACCIÓ, ha augmentat un 13%, fins els 365,2 M€, una xifra que ha suposat la creació de 5.757 llocs de treball i n’ha mantingut 1.349. Uns registres que suposen un rècord històric en la creació d’ocupació. Si ampliem el focus, durant el quinquenni 2015-2019 els projectes d’inversió materialitzats creixen un 62%. En aquest sentit, cal destacar que els projectes tecnològics s’han multiplicat per quatre el 2019 respecte al començament de la dècada.

Consulta totes les xifres de forma detallada a l’informe La inversió estrangera a Catalunya 2019 (document .PDF).