ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La inversió estrangera a Catalunya 2020

Informes d'anàlisi econòmica

Seguint la tendència global, i com a conseqüència de la pandèmia, la inversió estrangera a Catalunya ha caigut un 22,7% el 2020, fins els 2.966,8 M€. Si ho mirem en perspectiva, però, durant el quinquenni 2016-2020 ha augmentat un 26,2% captant més de 22.500 M€.

09/07/2021
La inversió estrangera a Catalunya 2020

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en els fluxos d’inversió estrangera directa (IED) globals, que, en conjunt, van caure un 42% el 2020. Tot i que aquest descens va ser més gran a les economies avançades, en el cas de Catalunya la caiguda de la IED és menor i se situa en el 22,7%. Tot plegat, són dades de l’informe La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 d’ACCIÓ (document .PDF), que analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya des d’una perspectiva integral.

Així doncs, la inversió estrangera a Catalunya s’ha situat en els 2.966,8 M€ el 2020, un descens del 22,7% respecte l’any 2019 (3.838,7 M€). Tot i aquest descens, la IED cal analitzar-la per volum quinquennal. Durant el quinquenni comprès entre 2016 i 2020, Catalunya ha captat 22.835 M€, un 26,2% més respecte al període 2011-2015. Si aquestes mateixes xifres les analitzem per nombre de projectes IED rebuts a Catalunya, en els darrers 5 anys s’han incrementat un 39% (fins els 775).

El talent: un actiu fonamental

La concentració de talent és fonamental per la captació d’IED. Catalunya és la segona regió de l’Europa occidental en llocs de treball creats a partir de projectes d’inversió estrangera el 2020, amb un total de 15.138 (fDi Markets). Si l’anàlisi es fa des de la perspectiva de les ciutats, Barcelona també ocupa la segona posició, amb 9.416 llocs de treball creats.

Si ampliem el focus, l’increment dels darrers 5 anys és molt alt. En el període 2016-2020, la inversió estrangera a Catalunya va comportar la creació de prop de 86.000 llocs de treball, un 121% més que en el període anterior.

No és d’estranyar, doncs, que el 2020 els executius de les empreses estrangeres inversores a Catalunya van destacar la concentració de talent disponible com a raons principals d’inversió a casa nostra.

Indústria i tecnologia, els sectors principals

Catalunya consolida el seu posicionament com destinació d’inversió industrial i tecnològica. La indústria és el principal sector d’inversió i representa el 30% de la IED total a Catalunya el 2020, una dades que escalen fins el 50% si analitzem els darrers 5 anys. L’alimentació i les begudes, el material elèctric i la química lideren la inversió estrangera en la indústria.

En termes de captació d’inversió tecnològica, Catalunya referma la seva fortalesa. Així, els projectes d’inversió tecnològica creixen un 64% en el darrer quinquenni, assolint la xifra rècord de 262 projectes. Catalunya, a més, és la primera destinació d’inversió estrangera d’R+D a l’Estat per nombre de projectes: 6 de cada 10 projectes d’IED són d’R+D.

L’Amèrica del Nord, la regió que més creix

La IED procedent de l’Amèrica del Nord s’ha multiplicat gairebé per cinc en el darrer quinquenni respecte l’anterior, i el seu pes respecte el total d’IED rebuda s’ha multiplicat per quatre (7,4% vs 28,3%). Així, els Estats Units és el país que més pes ha tingut sobre el total (24%) seguit d’Alemanya (16%), França (13%) i el Regne Unit (12%).

El paper d’ACCIÓ - Catalonia Trade & Investment

ACCIÓ, a través de Catalonia Trade & Investment, manté el seu rol rellevant com a catalitzador dels projectes d’inversió estrangera a Catalunya. Així, el volum d’inversió atreta a través dels projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ ha assolit els 479 M€ el 2020, un 31% més que el 2019 i el quart millor registre de la sèrie històrica. Pel que fa al nombre de projectes amb el suport d’ACCIÓ creixen un 54% durant el quinquenni 2016-2020.

Recupera totes les dades a l'informe d'ACCIÓ La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 (document .PDF).