ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La micromobilitat a Catalunya

Informes sectorials

Un 40% d’empreses dins la indústria de la micromobilitat al territori català es dediquen a la fabricació de bicicletes i tricicles (manuals i elèctrics), motocicletes elèctriques, patinets o monopatins

La micromobilitat a Catalunya

La micromobilitat a Catalunya

Les empreses dedicades al sector de la micromobilitat a Catalunya l’any 2022 sumen un total de 119, amb un nivell de facturació de 255 milions d’euros i una ocupació de 1.313 treballadors. Així, el conjunt empresarial del territori català es dedica a fabricar, llogar i exportar mitjans de transport lleugers i sostenibles que o bé tenen motors elèctrics de baixa potència o no en tenen cap. Aquestes són algunes de les dades que ofereix l’informe La micromobilitat a Catalunya (document .PDF) elaborat per ACCIÓ.

El conjunt de vehicles que l’estudi comprèn dins la indústria de la micromobilitat són les bicicletes i tricicles (tradicionals i elèctrics), motocicletes elèctriques, patinets i monopatins (tradicionals i elèctrics), patins, segways, hoverboars i solowheels. D’aquesta manera, l’informe ha tingut en compte tant els vehicles personals com els serveis de mobilitat compartida o de lloguer.

L’informe destaca la varietat de funcions i projectes que duen a terme el conjunt d’empreses ubicades a Catalunya: l’activitat principal és la fabricació dels vehicles (38%), seguida del lloguer (29%), el desenvolupament de serveis de mobilitat compartida (12%), la fabricació de components i carregadors (9%), la creació d’APPs de servei (7%) i l’enginyeria (5%).

Anàlisi territorial i mida

Pel que fa a la distribució geogràfica dins de Catalunya, la província de Barcelona concentra el major nombre d’empreses dedicades a la indústria de la micromobilitat (88%), seguida de Tarragona (7%) i Girona (5%). A més, l’estudi destaca la predominança d’empreses d’origen català, que representen el 85% del total, i la concentració de més empreses estrangeres (9%) que de la resta de l’Estat (6%).

D’altra banda, l’informe remarca la distribució del teixit empresarial segons la mida d’aquestes: predominen les microempreses, sent un 84% del total, per sobre de les petites (12%) o les mitjanes (3%). Només un 1% són empreses grans.

Situació global del sector

En un sentit global, l’estudi destaca la micromobilitat com a element clau per resoldre problemes de transport a les grans ciutats. Per l’any 2030 s’espera assolir una xarxa de 43 megaciutats que allotgin més de 750 milions de persones. Pel que fa a la facturació total, l’any 2019 va ser de 2.553 milions de dòlars, amb l’Amèrica del Nord com a principal mercat, doblant en valor a Europa.

Finalment, l’informe presenta les previsions i oportunitats de negoci dins el sector que faran de la micromobilitat un impacte positiu a la salut ambiental de les ciutats. Per aconseguir-ho, la Unió Europea treballa des de plataformes com els fons Next Generation, el programa Horizon Europe i la iniciativa EIT Urban Mobility.

Consulta totes les dades a l’informe La micromobilitat a Catalunya (document .PDF).