ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sectors emergents als països del Mediterrani

Informes sectorials

El treball estudia els sectors agroalimentari, turisme, electrònica i TIC, tèxtil, construcció i medi ambient al Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Israel, Síria, Jordània i Turquia, analitzant els eixos de futur sobre els que basen el seu desenvolupament: plans d'infraestructures, plans estratègics, polítiques de govern i reformes estructurals, a partir dels quals se n'extreuen oportunitats i recomanacions per a les empreses catalanes.

01/05/2007
Sectors emergents als països del Mediterrani

Sectors emergents als països del Mediterrani

Analitza l’entorn de la pime catalana al Mediterrani i les perspectives econòmiques de la regió. Afirma que el Magrib continuarà creixement gràcies a les condicions externes encara favorables i que Turquia possiblement haurà de fer front a variacions del flux de capital, etc.

Examina la situació de diferents països de l’arc mediterrani. Senyala que el Marroc i Tunísia podrien estar iniciant el camí del creixement sostingut; que Algèria podria entrar en un període de pacificació i reformes; que Egipte està posant al dia la seva administració, que Israel s’està convertint en una potència basada en la ciència, i que Turquia està en camí de convertir-se en un actor global.

Presenta les principals tendències oportunitats sectorials al Mediterrani. Analitza el sector agroalimentari dels països esmentats, així com de Síria i Jordània. El mateix fa amb els sectors tèxtil i de la confecció, turístic, de la construcció i el medi ambient i de l’electrònica i les TIC.

El Marroc és atractiu, per exemple, per les propietats del seu sòl i clima, perfectes per obtenir aliments de fora de temporada com fruites i hortalisses fresques. Síria és productor d’un cotó de gran qualitat i subvencionat i depèn completament en maquinària tèxtil i components.

També destaca, entre d’altres, que el sector hoteler turc encara té una mancança de llits en les categories altes, de professionalització i capacitació del personal. El que suposa, segons l’estudi, una bona oportunitat per les empreses catalanes. Jordània està potenciant el seu rol de centre mèdic de la regió, fet que afavoreix les empreses catalanes perquè necessita importar material quirúrgic, aparells respiratoris, de raigs X, ortopèdics, oculars, auditius, etc.