ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tecnologies de l'alimentació: tendències de futur i oportunitats globals

Articles i altres publicacions

A la indústria de l'alimentació i les begudes, una de les principals a Catalunya, es preveuen una sèrie de reptes i oportunitats de caràcter global que podrien renovar les possibilitats d'innovació tecnològica els propers anys.

Alguns d'aquests elements tenen a veure amb el desenvolupament de les tendències socials i econòmiques de fons; mentre que altres es vinculen directament amb l'evolució tecnològica que, avui més que mai, es produeix simultàniament en diferents parts del planeta i que la indústria assimila per a la cerca de major competitivitat i diferenciació.

18/04/2011
Imatge

Aquest estudi realitzat per l’Observatori de prospectiva de Mercats Exteriors (OME) analitza com incideixen les tendències globals de fons i les crisis financera i ambiental recents sobre els requeriments tecnològics de la indústria alimentària, així com els àmbits tecnològics amb major potencial de futur en l’escenari internacional en relació amb els ingredients, el processament d’aliments i l’envasament.

El sector de l’alimentació i les begudes a Catalunya se situa, en termes de facturació, en el primer lloc dins de la indústria manufacturera catalana. El grau d’internacionalització i d'R+D del sector és igualment destacable, tant pel que fa a la provisió d’ingredients com en el processament i l’empaquetatge. Per tot plegat, Catalunya ha esdevingut un dels principals clústers avançats de la indústria agroalimentària a Europa.

Des del punt de vista tecnològic s’ha produït una renovació de les seves possibilitats d’innovació en els darrers temps. Això és degut, d’una banda, al procés de configuració d’un nou escenari global del sector en termes de l’oferta i la demanda, a partir dels canvis demogràfics, socials i econòmics internacionals i del context de les crisis financera i de recursos naturals dels inicis de segle. I, de l'altra, les possibilitats de les tecnologies emergents, especialment de les biotecnologies i les nanotecnologies i els vincles d’aquestes amb altres disciplines com la farmàcia o els materials, el desenvolupament de tecnologies del processament amb menor incidència sobre les característiques organolèptiques, els nous paradigmes com ara la ubiqüitat en l’accés a la informació que possibiliten cada cop més les TIC, o la valorització de la sostenibilitat, per cintar-ne alguns, indiquen alguns camins d’innovació que pot emprendre aquest sector manufacturer en el futur pròxim.

En concret, els eixos de salut, plaer, qualitat, seguretat i sostenibilitat són els àmbits de requeriments que indiquen quines poden ser les solucions tecnològiques de major rellevància en el futur, principal objecte d’aquest paper.

Pàgines relacionades