ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tendències de futur en el sector d'alimentació i begudes

Informes sectorials

El treball analitza les tendències del sector en els mercats amb més potencial aprofitable per les empreses catalanes (Nord-americà, Brasil, Europa, Rússia, Xina, India, Japó i Austràlia), centrant-se en l'estudi dels valors i les costums dels consumidors que afecten al màrqueting mix, les regulacions de l'administració que afecten a la distribució i el control de qualitat, i altres aspectes mercadotècnics com les estratègies de fidelització, branding i atenció al client.

01/05/2007
Tendències de futur en el sector d'alimentació i begudes

Tendències de futur en el sector d'alimentació i begudes

Analitza l’estat del sector de l’alimentació i les begudes tant a Catalunya (on representa el 6% del PIB) com a la resta del món. Presenta les principals tendències sociodemogràfiques, en el comportament dels consumidors, en la distribució, etc. Les examina, a més, per països i regions i realitza un estudi més exhaustiu del sector a Europa, el Canadà o EUA.

Explica que el menjar envasat representa gairebé el 50% del total de vendes d’aliments, que va arribar a 1.455 milers de milions de dòlars de facturació el 2005. Es preveu que el mercat creixi un 2,6% entre 2005 i 2010, especialment a l’Europa de l’Est, Llatinoamèrica, l’Àfrica i l’Orient Mitjà. Els segments principals són els de fleca, els lactis i el menjar refrigerat, i els principals creixements s’esperen en els productes substitutius de menjars, les barretes d'snacks i el menjar refrigerat.

El segment de les begudes va arribar als 1.200 milers de milions de dòlars de facturació el 2005 i es preveu que el mercat creixi un 19% entre 2002 i 2007, especialment en els països emergents. Considera que els majors creixements els experimentaran les begudes sense alcohol, per sobre de les begudes alcohòliques, a causa de la creixent preocupació per la salut.

De fet, la salut és el driver principal del sector i un dels factors clau en les decisions de compra del consumidor. Una altra tendència és l’augment de consum d’aliments i begudes fora de la llar. Destaca també el creixement de la demanda de productes premium, de luxe o de caprici, així com de productes més sofisticats.

Formula una sèrie de propostes per a què els segments prioritaris del sector alimentari català superin amb èxit els reptes del futur. Recomana, per exemple, elaborar begudes alcohòliques de qualitat; oferir una major informació al consumidor sobre les fruites que pot trobar al mercat, etc.

També defensa innovar en els envasos i formats dels productes de pastisseria; garantir una major qualitat de la carn i seguretat alimentària; invertir en R+D, màrqueting i publicitat per promocionar el consum de productes làctics. Pel que fa a la distribució, proposa innovar en els formats i en les relacions amb els fabricants i els consumidors.

Pàgines relacionades