ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia: L'economia circular aplicada als sistemes d'envasat

Presentacions i altres materials

L'economia circular té com a objectiu principal preservar el valor dels recursos durant el major temps possible, enlloc de seguir explotant el model habitual que es basa en "extreure-produir-usar –llençar".

La guia “L’economia circular aplicada als sistemes d’envasat” recull 20 estratègies per posar a la pràctica l’economia circular en empreses del sector de l’embalatge, així com l’experiència d’èxit de 10 empreses locals i internacionals.

Imatge

A Europa només s’aprofita el 5% del valor original dels materials i energia utilitzats, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’implementar estratègies d’economia circular, particularment davant del fet que els recursos de què disposem són limitats.

Els sectors amb més potencial per aplicar l’economia circular a Catalunya inclouen l’agroalimentari, la indústria química, el transport i la logística, la maquinària i equips i el sector dels materials. Els sistemes d’envasat, per la seva banda, són presents de manera transversal en aquests sectors.

Les 20 estratègies d’economia circular que presenta aquesta guia s’agrupen en cinc categories:

  • Prevenció de packaging
  • Reciclabilitat
  • Revalorització i nous productes
  • Producció neta i eficient
  • Durabilitat

La selecció de 10 empreses locals i internacionals descriu les experiències d’èxit de Puma, Nestlé, Ecovative, Comexi, Roll’eat, GCR Group, Splosh, Decapulp, Sehrs Food i Ecoologic.

Presentacions