ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

El packaging es reinventa

Oportunitats de negoci vinculades al paper, al cartró i al packaging

Jamaica

Jamaica

Paper, cartró i packaging


Matèries primeres, maquinària d'envasat i embalatge i béns d'equip

D'entre els 10 tipus de productes més exportats per Jamaica, trobem licors i begudes alcohòliques, preparacions alimentàries i productes agrícoles. Els processos de transformació i elaboració necessiten solucions d'embalatge.

Desplegar més opcions de Matèries primeres, maquinària d'envasat i embalatge i béns d'equip

Aproximadament un 30 % de les exportacions de productes de Jamaica són productes alimentaris, begudes i productes agrícoles (cacau, cafè, te, fruita i hortalisses). Els sistemes d'envasat i les matèries primeres (plàstic, paper carbó i d'altres) poden ser proveïts per empreses catalanes.

Amagar més opcions de Matèries primeres, maquinària d'envasat i embalatge i béns d'equip
Mèxic

Mèxic

Paper, cartró i packaging


Packaging per als sectors farmacèutic, cosmètic i de l'alimentació

Mèxic és el 6è importador mundial de maquinària d'embalatge. El fet de gaudir d'un sector industrial potent, sobretot en farma/cosmètica i alimentació, fa que siguin necessàries solucions per millorar els packagings de manera continuada.

Desplegar més opcions de Packaging per als sectors farmacèutic, cosmètic i de l'alimentació

Cada cop més el factor sostenibilitat té un pes important en aquesta demanda de solucions d'embalatge. A més, ja no es pensa en l'envàs com un sistema per protegir el producte, sinó que també serveix per crear identitat i comunicar-se amb el consumidor. Els nous hàbits de consum han fet que els packagings també evolucionin i que cada cop siguin més interessants solucions fàcils de transportar (pensades per a serveis en línia).

Amagar més opcions de Packaging per als sectors farmacèutic, cosmètic i de l'alimentació
Kènia

Kènia

Paper, cartró i packaging


Un sector que cal no perdre de vista

Amb el creixement econòmic a l'alça i l'augment del poder adquisitiu, el sector dels envasos continuarà creixent i oferirà oportunitats als proveïdors tecnològics per a explorar potencials nínxols de mercat per a subministrar tecnologia d'envasat.

Desplegar més opcions de Un sector que cal no perdre de vista

El creixement del sector dels envasos es veurà impulsat per la contínua urbanització, l'augment del poder adquisitiu i el canvi accelerat de l'estil de vida. Tot això conduirà a un major consum de productes alimentaris i no alimentaris envasats. L'augment del nombre de consumidors que compren per Internet també contribuirà a l'increment de l'ús d'envasos i productes envasats. Els creixents sectors dels béns de consum d’alta rotació amb un major enfocament en la marca i les regulacions més estrictes relatives a la producció oferiran més oportunitats per a l'envasament creatiu, amb la qual cosa els propietaris de marques se centraran més en la traçabilitat i la lluita contra la falsificació.

Amagar més opcions de Un sector que cal no perdre de vista
Canadà

Canadà

Paper, cartró i packaging


Augment de la demanda de materials i envasos sostenibles

La normativa mediambiental, la promesa d'una economia neta i el creixent poder dels consumidors amb consciència ecològica estan animant empreses com Lafarge Canada i moltes altres a incloure materials renovables en els seus productes.

Desplegar més opcions de Augment de la demanda de materials i envasos sostenibles

Aquesta tendència també està creant una demanda de tota una nova classe de bioproductes de més alt valor (biomaterials, productes bioquímics) en totes les cadenes de valor sectorials, inclosos els envasos. A més, el Canadà ofereix diverses oportunitats, atès que es necessita una major fabricació d'envasos per a l'usuari final i hi ha una creixent demanda de biodegradables i materials d'envasament reciclables per a béns duradors i alimentaris.

Amagar més opcions de Augment de la demanda de materials i envasos sostenibles

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Paper, cartró i packaging: informes, casos d'èxit i coneixement empresarial