Bionure: fàrmacs neuroprotectors que busquen inversor