ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

FEI, els inversors dels inversors

Idees d'experts   Òscar Farrés, Head of Unit; Josep Duran, Investment Manager

Òscar Farrés, Head of Unit; Josep Duran, Investment Manager. FEI, els inversors dels inversors

El Fons Europeu d’Inversions és un dels principals proveïdors de finançament per als fons de capital risc i els àngels inversors. L’objectiu d’aquesta institució europea és incentivar i mobilitzar el diner privat cap a les pimes i startups innovadores del continent.

27/06/2018

El 1994 dins del grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) es va crear el Fons Europeu d'Inversions (FEI) amb la missió és facilitar l'accés al finançament entre les petites i mitjanes empreses innovadores. Una responsabilitat impulsada per les institucions públiques europees on hi treballen Òscar Farrés, Head of Unit de l’àrea d’Investments in Technology and Innovate, i Josep Duran, Investment Manager en la mateixa unitat.

“Busquem el millor intermediari per canalitzar diner públic a l'ecosistema. Cerquem en cada cas quin és el gestor més adient per fer arribar aquests diners a les pimes”, diu Farrés. Després de participar en un dels Esmorzars de Finançament organitzats per ACCIÓ, expliquen com és la feina dels “inversors dels inversors”.

Quina és la raó de buscar aquest intermediari en la provisió de finançament?

Òscar Farrés (OF): És un tema d'escalabilitat. La infraestructura que hauríem de tenir per arribar directament a les pimes seria inabastable per una institució com el FEI. Per això ens recolzem en aquests intermediaris per aconseguir aquesta capilaritat i arribar a milers de pimes cada any.

Com és la relació amb els gestors de capital risc? Qui va a buscar a qui?

OF: Normalment ens vénen a buscar. Després de molts anys invertint en l'ecosistema ja som coneguts entre aquests intermediaris i rebem moltes oportunitats de manera reactiva a través de diversos canals. En alguns casos, quan volem llançar productes innovadors o cobrir una àrea que no cobríem fins llavors, sí que hem de fer un treball més proactiu. És el cas dels business angels, que és un producte relativament nou i on hem de fer un treball d'anar a buscar el business angel adequat a cada mercat.

En aquest sentit, sou un dels principals proveïdors de finançament dels fons de capital risc; però l'objectiu és que el vostre percentatge de participació s’hi vagi reduint...

OF: Al mateix temps que canalitzar aquest diner públic, volem mobilitzar diner privat que inverteixi en aquest ecosistema perquè sigui autosostenible sense una intervenció pública tan acusada. Amb el transcurs dels anys, el que ha aconseguit el FEI és establir un segell de qualitat en els fons en els quals inverteix. El nostre procés d'anàlisi i due diligence de les oportunitats és molt estricte i sovint altres inversors privats ens truquen per consultar com veiem un determinat fons, quins punts positius o riscos hi trobem. Evidentment prenen les decisions de manera autònoma, però confien molt en l'input del FEI. I també confien molt, un cop s'ha pres la decisió d'invertir en un gestor, en tota la documentació legal. Fem un treball molt intens per tal de protegir els inversors en un fons determinat i els inversors privats també confien si inverteixen en un fons on hi és el FEI, ells com a inversors estaran ben protegits.

Josep Duran (JD): És cert que suposem una quota important del mercat de venture i la visió del FEI és ser el menys necessari possible perquè la porció que està prenent de mercat amb diners majoritàriament públics, sigui ocupada per diner privat. Això seria l'escenari ideal; però de moment, com que el mercat està en un moment d'expansió molt important, encara tenim un rol molt destacat.

L'ideal seria que arribés a desaparèixer?

JD: Potser no tant com això perquè segurament el FEI sempre serà capdavanter a innovar i a prendre més risc que el mercat i el diner privat. Les coses més innovadores com equips emergents o productes més innovadors dins del capital risc potser és el FEI qui serà el first mover, l'inversor a fer el primer pas. Però sí, idealment, pels fons de capital risc tradicional els nostres tiquets en un futur haurien de ser més petits i el nostre percentatge dins dels fons hauria de ser més reduït del que són ara amb les gestores més consolidades.

OF: Un fenomen que estem veient en aquesta línia és que en aquelles gestores establertes que tenen un track record d'una sèrie de fons amb retorns i que normalment estan sobre subscrits i han de deixar fora alguns inversors; fins i tot en aquests casos ens trobem que el gestor ens diu que ens vols tenir a dins perquè continuem aportant aquest segell de qualitat i perquè sap que hi serem sempre. Per exemple, arran de la crisi, el percentatge que representava el FEI en els fons a Espanya ha pujat des del 2008. El FEI ha continuat donant suport a l'ecosistema, sobretot en aquells equips que han demostrat que ho saben fer bé.

La mida de tots aquests fons a Europa condiciona el potencial que poden tenir les seves empreses? Han de créixer ells per poder tenir també empreses més grans?

OF: El fet de tenir fons europeus més grans permet fer un millor acompanyament de les startups en la seva corba de finançament i tenir més recursos per donar suport a aquests campions globals. Les necessitats de finançament d'una startup amb l'ambició de ser líder nacional requereixen uns fons d'una mida determinada; però en el moment que volem crear líders globals necessitem rondes de desenes de milions d'euros que només es poden aconseguir amb mides de fons elevades. Per tant, és un símptoma de maduresa de l'ecosistema que la mida dels fons vagi pujant.

Una manera de facilitar aquest increment de mida és un mercat de valors únic a Europa?

OF: És cert que una inversió transfronterera a nivell d'institucions financeres que volen invertir en capital risc facilitaria crear fons d'una mida més gran. El que ens trobem és que els inversors en un fons d'un país determinat continuen sent entitats d'aquell país. Però el mercat únic de capitals crec que ajuda més a les startups en possibilitats de sortida i indirectament al fons perquè, si pots fer un exit de més valor a Europa, els inversors del fons estaran més contents i hi posaran més diners. Però sobretot al que pot ajudar és a la creació de fons de fons paneuropeus, en una iniciativa que la Comissió Europea ja ha engegat. És a dir, vehicles d'inversió que agreguin diners de diferents actors institucionals i que aquests gestors inverteixin en fons de tot Europa.

Quina és la presència del FEI a Catalunya i a Espanya?

JD: La nostra participació és molt rellevant. L'activitat del FEI aquí va començar a finals dels 90, participant en quatre o cinc fons. Després hi va haver el programa Neotec a partir del 2005 on vam participar en una desena de fons de capital risc amb 110 milions d'euros. I en els últims tres o quatre anys hem invertit 120 milions d'euros en sis o set gestores, algunes d'elles a Catalunya. Per tant, l'activitat del FEI ha estat molt rellevant i important per a l'ecosistema i creiem que continuarà sent així.

Hi ha una tendència en la verticalització dels fons de capital risc? Quins efectes pot generar?

OF: Per portar-ho al cas d'Espanya, l'especialització encara no és un tema comú. N'hi ha dos o tres molt especialitzats en TIC o marketplaces que busquen un tipus de companyia molt concreta; però la resta tenen un target i una visió una mica més àmplia per poder tenir una base suficient d'empreses per escollir. En els casos dels fons especialistes, a Espanya n'hi ha un més orientat a late stage i, per tant, no necessita un portfoli tan gran que li permet focalitzar-se. L'altre en el que penso, més early stage, és un dels casos que està fent inversions en altres hubs d'Europa. Té un àmbit paneuropeu perquè el fet d'especialitzar-te al final et limita el deal flow que et pot venir d'un hub determinat.

Més enllà dels fons de capital risc, quina relació estableix el FEI amb business angels o gestores de patrimoni familiar? Canvia la manera de relacionar-s'hi?

OF: Tenim un programa de coinversió amb business angels amb el que podem igualar les quantitats que inverteix en startups en proporció 1 a 1. Un programa que va començar molt enfocat al prototip de business angel, que és la persona individual que ha fet diners amb una startup o amb la carrera professional i inverteix de tant en tant en alguna. Ara aquest concepte l'estem ampliant per encabir també conceptes de Family Offices, on hi ha una persona dedicada a gestionar i a fer aquestes inversions, que cobra un sou. Intentem expandir aquest producte per facilitar que les gestores de patrimoni familiar també inverteixin directament en startups.

Està tenint resultat aquest canvi d'enfocament?

JD: Així com tothom que crea un fons té identificat el FEI com un dels inversors més importants de l'ecosistema; en la part més informal potser la gent no identifica tant el FEI com un partner i hem hagut de fer una tasca més proactiva. Però crec que ara més o menys tothom sap que el FEI té un producte en aquest espai i tenim un portfoli d'inversors molt saludable que continuarem ampliant.

Descarrega't la presentació

Serveis relacionats