Els aspectes legals i tributaris de la implantació a la Xina