Països Baixos, un mercat idoni per provar noves tecnologies